Mat, shopping, porno, trening, gaming, og sex kan styre hverdagen totalt for mange mennesker. Nå tilbyr Sandnes rask rus og avhengighetshjelp til dem som ønsker og trenger det.

@animaskin har laget film for Mestringsenheten, Sandnes kommune som en introduksjon til tilbudet. Se filmen ved å klikke her.

Populære kurs

Det er utviklet tre digitale kurs innen ulike avhengigheter i prosjektet som alle er prøvd ut på innbyggere i Sandnes. Kursene er anonyme, for å senke terskelen for å søke hjelp.

Kursene er laget for dem som selv merker at de begynner å miste kontroll over sin avhengighet. Rammene er to timer i uka i fire uker. Alle kursene er gratis med en aldersgrense på 15 år.

Hele 44 innbyggere benyttet tilbudet allerede i 2020. Kursene blir stadig mer populære og både andre kommuner og andre samarbeidspartnere viser interesse.

Kursene er utarbeidet i samskaping ved bruk av workshops med innbyggere i Sandnes, samarbeidspartnere og bruker- og pårørendeorganisasjoner.
Trude Lønning, nestleder i Fagrådet og rus og psykisk helsesjef Sandnes kommune

Kursene kan være ett av svarene på ny rusreform

Kursene har allerede ført til bedre samarbeid med NAV og oppfølging av de yngste der, forteller Trude Lønning. Dette kan ha stor betydning for forebygging og innovasjon i  sosialfaglig og helsefaglig arbeid. Prosjektet har søkt midler til videreutvikling, og kommunen vurderer kursene som ett av de prioriterte tiltakene dersom rusreformen "Fra straff til hjelp", blir vedtatt. Regjeringens forslag til rusreform er varslet å komme i løpet av februar. 

Susanne Dagestad, ruskonsulent ved Mestringsenheten, avdeling rus og avhengighet hadde innlegg på vår fagkonferanse 10. oktober 2019, der hun fortalte om nysatsningen i Sandnes. Det er imponerende at kommunen etter så kort tid har klart å skape relevante og meningsfylte tilbud til sine innbyggere. Vi gratulerer!