Det er ikke mangel på pasienter og henvisninger som er årsaken til at styret har valgt å gå til styrt avvikling av klinikken. I følge Helse Norge er det 9 ukers ventetid for å komme til behandling ved Valdresklinikken. Årsaken er at institusjonen kun har avtale på 11 behandlingsplasser.

I mars skrev vi om utfordringene Valdresklinikken fikk etter at de mistet avtaleplasser fra Helse Vest og etter avviklingen av Fritt behandlingsvalg. 

Avtale med Helse Vest ble ikke forlenget

Frem til 31.12.2022 hadde Valdresklinikken avtale om 10 plasser med Helse Vest. I konkurransevilkårene ved nytt anbud i Helse Vest ble det stilt som vilkår at alle plassene skulle gis i regionen til Helse Vest. Dermed fikk Valdresklinikken ikke levere inn anbud i den konkurransen. Denne endringen fikk klinikken tid til å forberede seg på og ble godkjent som leverandør i Fritt behandlingsvalg.

Fritt behandlingsvalg avviklet

I de to årene frem til ny anskaffelse i Helse Sør-Øst håpet Valdresklinikken å kunne overleve på pasienter gjennom ordningen Fritt behandlingsvalg. Den ordningen ble avviklet av Ap/Sp-regjeringen fra 1.1.2023, men pasienter i behandling kunne fullføre sitt behandlingsløp utover 2023. Nå er alle pasientene som var lagt inn via Fritt behandlingsvalg ferdig og det er kun de 11 avtaleplassene som er belagt.

Ikke grunnlag for forsvarlig drift

11 døgnplasser gir ikke grunnlag for videre forsvarlig drift og i styremøtet 27. november ble det bestemt at virksomheten legges ved utgangen av januar 2024. I mars sa daglig leder Grethe Karin Hoviosen at de trenger 6 milloner eller 5 avtaleplasser for å drifte videre.

- Det kunne vært løst ved kjøp av gjesteplasser fra andre regioner, sier Hoviosen, men regelverket gir ikke muligheter. Vi har etterspørsel etter plasser, men andre helseregioner er svært restriktive ved kjøp av plasser i andre regioner. Faktisk er muligheten for behandling utenfor egen region ikke-eksisterende, er erfaringen fra Valdresklinikken.

Hvis det likevel skulle skje at en annen region ville kjøpe plass, måtte dette skje innenfor de 11 plassene de allerede har avtale med Helse Sør-Øst på. En utvidelse vil være i strid med regelverket. Altså vil ikke det endre inntektsgrunnlaget til klinikken. Direkte kjøp av 5 nye behandlingsplasser, som kunne reddet Valdresklinikken i denne omgang, er også i strid med regelverket, sier Helse Sør-Øst i en uttalelse til NRK.

Konsekvensene er at lysene slukkes og klinikken avvikles i januar. Stiftelsen Valdresklinikken er en privat ideell stiftelse. Men klinikken har pr nå ambisjon å delta i anbudskonkurransen som Helse Sør-Øst lyses ut i desember og skal gjelde fra 1.1.2025.

12 trinns modellen

Valdresklinikken baserer seg på 12 trinns modellen. Behandlingsløpets struktur og innhold er utviklet til et bredt og helhetlig opplegg med basis i AA sine 12-trinn der totalavhold er målet. Behandlingstiden ved institusjonen er i utgangspunktet 6 måneder, med deretter tilbakefallsforebyggende behandling i 18 måneder. I løpet av disse 18 månedene er det 6 samlinger.

«Det kan beskrives som en integrert og helhetlig behandling som samhandler nært med ettervernstiltak og nettverk» skriver Valdresklinikken. I tillegg gjennomfører de familieuker der familie og/eller andre pårørende får tilbud om å komme til klinikken. Det gjelder også barn over 12 år.