Spre ordet, var leder av 24sju, Kirkens Bymisjon, Aino Erlien sitt budskap på sosiale medier denne helgen - og vi tar oppfordringen:

Onsdag 26. januar klokka 12.00 - 17.30 i Kirkens Bymisjons lokaler i Tollbugata 3, kan vanskeligstilte folk få enten vaksine nummer 1, 2 eller 3. 

Bak tilbudet står ikke 24sju alene. Her finner vi et helt team av aktører: Velferdsetatens Uteseksjon, Bydel Bjerkes vaksineteam, Frelsesarmeen, Sykepleie på hjul og Oslo kommune. 

Arbeidet med vaksinering av folk med tilhold i utsatte miljøer i Oslo, startet 19. mai 2021. Mange av de samme aktørene bidro den gangen også; Fransiskushjelpen, Oslo kommune, Kirkens Bymisjon og Frelsesarmeen. 

Rusmiddelbrukere lever i et utsatt miljø, hvor mange har komplekse helseutfordringer. I tillegg er flere dårlige til å oppsøke lege når de trenger helsehjelp. Mange i rusmiljøet har KOLS, Hepatitt C, nyresvikt og dårlig ernæringsstatus. Det er viktig at rusmiddelbrukere prioriteres på linje med andre risikogrupper i samfunnet.
Gunnar Thingnes, Sykepleie på hjul, mai 2021.
Sitat fra fransiskushjelpen.no

Spre ordet og hjelp folk til å møte opp til vaksinering onsdag 26. januar!