3000 på uttrekksliste

Hvert år foretar en avdeling i Skattedirektoratet en gjennomgang av alle som er registrert som bosatt i landet. For å si det litt enkelt;  alle de finner som har vært registrert som Uten Kjent Bosted (UKB) i to år eller mer, havner på en såkalt uttrekksliste, vi snakker om 2000 til 3000 personer som «trekkes ut» hvert år.

Denne lista blir gjennomgått manuelt og Skattedirektoratet forsøker på ulike vis å finne «spor» etter den enkelte. De prøver blant annet å sende brev til den adressen eller postadressen vedkommende var registrert sist. Dersom vedkommende ikke svarer på henvendelsen innen rimelig tid, eller de får vedkommende i tale på annen måte, registreres han eller hun som «utvandret» i folkeregisteret.

Store konsekvenser for bostedsløse rusavhengige

Dette får store konsekvenser i forhold til behandling i spesialisthelsetjeneste, fastlegeordningen, men også for trygd og trygderettigheter. En gruppe som rammes av dette er bostedsløse rusavhengige som vi blant annet møter her på 24SJU. Da vi første gang prøvde å få personer vi oppdaget var registrert som «utvandret», innregistrert i landet igjen, møtte vi en vegg av byråkrati.

I dag har vi god kontakt med Skattedirektoratet som har et ønske – og også en vilje til å forebygge at mennesker som er i denne livssituasjonen kommer på denne uttrekkslista. Hvis de likevel kommer på uttrekkslista, har de mulighet til å finne nødvendige spor for å sørge for at vedkommende ikke utregistreres.

Det er derfor avgjørende viktig at alle aktører i rusfeltet, som er i kontakt med personer de vet har stått som UKB i nærmere to år eller mer, sørger for å få registrert vedkommende med en postadresse, C/O adresse eller at de får meldt flytting til korrekt bostedsadresse der dette er mulig.

Dersom Skattedirektoratet finner en adresse og får sendt en melding til en som står på uttrekkslista er det selvfølgelig også viktig at brevet blir åpnet og besvart! Vi vet at brev fra «det offentlige» eller «vinduskonvolutter» lett går i søppelkassen, men brevene bør altså åpnes for å sjekke om dette er et brev som må besvares.

Finnes løsninger

Her på 24SJU kan vi registrere folk med en postboksadresse og på denne måten sørge for at de mottar denne viktige meldingen slik at vi får registrert dem som «værende» i landet.

Imidlertid fylles postboksen raskt opp med inkassobrev, purringer og post – som for den enkelte er svært uinteressant å motta, og som påvirker vår kapasitet. Det er derfor viktig at alle aktører som jobber på eksempelvis behandlingsinstitusjoner, omsorgsboliger og lavterskel mottaksentre, bistår dem de kjenner som har hatt en UKB status over tid, – med en adresse hvor de kan motta melding om at de står i fare for å bli utregistrert av landet.

Det er også mulig å forebygge at folk kommer på uttrekkslista ved å sende melding til Skattedirektoratet med personnummer og selvfølgelig samtykke og underskrift fra den det gjelder, om at vedkommende oppholder seg i landet, men er uten fast bosted.

24SJU kan bistå med å sende melding til Skattedirektoratet da vi har fått opprettet en spesiell meldingstjeneste hvor vi kan sende disse dataene direkte til korrekt avdeling. Ta gjerne kontakt om du har spørsmål.