Nærmere 350 feltarbeidere fra hele Norge var samlet på Verftet i Bergen i to solfylte dager sist uke. Her var det faglig påfyll og møte med kollegaer fra andre oppsøkende tjenester som stod i høysetet.

Lang tradisjon
Oppsøkende sosialt arbeid har lang tradisjon i Norge. Storbyene har alle ca 50 års erfaring, Oslo har fylt 50 år mens Trondheim markerer dette i 2024. På landsbasis er det i dag ca 90 kommuner som har oppsøkende tjenester.

Under sitt innlegg på konferansen ga statssekretær Ellen Rønning-Arnesen sin hyllest til oppsøkende arbeid og formidlet at dette vil få en sentral plass i regjeringens forebyggingsreform. Det er viktig at barn og familieperspektivet må bedre inn i arbeidet. Regjeringen arbeider også med et nasjonalt rusforebyggende program, kunne Rønning-Arnesen fortelle deltakerne på konferansen.

I dag er oppsøkende sosialt arbeid ikke lovpålagt, slik at i de fleste kommuner er dette ikke prioritert eller har en minimal arbeidsstyrke. Derfor er feltet opptatt av mulighetene som ligger i arbeidet med en forebyggingsreform og behovet for å "kjenne sin besøkelsestid". Både ved å sikre kvalitet og standarder i det forebyggende arbeidet og kanskje sikre en lovfesting av det forebyggende arbeidet i kommunene.

Utekontakten i Bergen
I jubileumsåret er det Joachim Bjerkvik (bildet) som er leder. Han hadde under konferansen en gjennomgang av Utekontaktens posisjon før og nå. Fra å være en tjeneste som i stor grad var sett på som "sær og lite samarbeidsvillig" til å være en tjeneste som fremmer samarbeid. Behovet for forpliktende samarbeid har vært tema i mange år nå.

Utekontakten er en tjeneste som har en unik brukerkunnskap som gjør dem i stand til utvikle og drifte gode forbyggende tiltak. Det skjer både individuelt og i gruppe. De er tilgjengelig for ungdommen og er arenafleksibel. De er til stede når ungdommen trenger dem. I Bergen bruker de basal eksponeringsterapi og bekreftende kommunikasjon som metode.

Det er viktig for Utekontakten å arbeide kunnskapsbasert; ut fra forskning, klinisk erfaring og brukerfaring. Det er ansatt mange medarbeidere med brukererfaring.
Det har ikke alltid vært slik og det har også vært endringer i målgruppene når nye utfordringer i bybildet oppstår.

Opp gjennom årene har både kartlegging av prostitusjonsmiljøet i Bergen og det tunge rusmiljøet i Nygårdsparken vært viktige arbeidsområder for Utekontakten. I mer enn 20 år har de brukt HKH, (Hurtig kartlegging og handling). HKH er et strukturert verktøy som mange kommuner etter hvert har tatt i bruk.

I dag er vi opptatt av ordbruk og stigma. Ved etableringen i 1972 het arbeidet "Oppsøkende tjeneste for spesialklientell". Brukerne var ofte i konflikt med politiet og andre offentlig etater. Den første lederen, Terje Binder, forteller at ganske umiddelbart fikk de ansatte beskjed om "at de allerede er for sterkt identifisert med ungdommene". Det ble ansett som et problem.

Etter hvert ble det mange prosjekter både innenfor forebygging, arbeidstiltak og det ble etablert kontakt med Selbukollektivet for dem som trengte rusbehandling. Turer har alltid vært et viktig verktøy i arbeidet med å skape gode relasjoner. Men den gang og nå, flere turer blir planlagt enn de faktisk blir gjennomført. 

I de senere år har Utekontakten i Bergen utvidet sin virksomhet og flyttet feltarbeidere ut i bydelene. Det har gitt ny kunnskap, men erfaringene er at ungdommene er svært mobile. Det gjør også at feltarbeidere i bydelene tar arbeidsøkter i sentrum for å "fange opp" ungdommer som også oppholder seg der.

Gatenærkonferansen
Gatenær har gjennom snart 20 år vært et samlingspunkt for kompetanseheving og erfaringsutveksling for det oppsøkende og forebyggende feltet. Det oppsøkende arbeidet krever spesifikke arbeidsmetoder, og feltarbeidere og utekontakter har behov for en arena som Gatenær. Temaene på årets konferanse var mange og konferanseprogrammet kan leses her

Vi gratulerer
Under festmiddagen hilste Fagrådets leder, Jan Gunnar Skoftedalen og styremedlem Camilla Wright, jubilanten og overrekte et trykk "Bergen by night", av kunstner Marianne Skjelbred. Fagrådet ønsker Utekontakten lykke til med de neste 50 årene i arbeidet for ungdom og unge voksne i Bergen.