Tyskland er Europas viktigste industriland og et sentralt medlem i Den europeiske union (EU). Med sine drøye 83 millioner innbyggere er Tysklands politikk noe mange er opptatt av. Fra første påskedag kunne tyskere ha på seg 25 gram cannabis, til eget bruk, uten å bli straffet for det. 

– Kampen var verdt det, legaliseringen av cannabis kommer første påskedag! Vær så snill, bruk den nye muligheten ansvarlig.

Helseminister Karl Lauterbachs oppfordring på X (oversatt av TV2) 

TV2 referer til avisen The Guardian og kaller lovendringen i Tyskland "en forsiktig legalisering", ettersom den ikke åpner for et regulert marked, men heller legger til rette for at  innbyggere over 18 år kan få tak i cannabis ved å dyrke det selv eller kjøpe det via ideelle cannabisklubber. Denne løsningen ble valgt for å tilpasse seg til regelverket i EU og FNs narkotikakonvensjoner, skriver TV2. Liknende løsninger har tidligere blitt vedtatt i Tsjekkia og Luxembourg, som har sett til Malta som foregangsland i cannabislovgivningen. 

Malta, som er en liten øystat i Middelhavet innførte i 2021 en ikke-kommersiell modell som gjør det lovlig å dyrke cannabis hjemme eller at en får tak i cannabis ved å være medlem i en cannabisklubb, skriver TV2.

Hva sier den nye loven?

I følge Nettavisen sier den nye loven at cannabisbrukere må holde seg på minst 100 meters avstand fra skoler og barnehager. Det er heller ikke tillatt å røyke cannabis på offentlige steder, som gågater, mellom klokken 07.00 og 20.00. 

Fra 1. juli vil tyskerne åpne for salg i cannabisklubber med inntil 500 medlemmer.

Hva betyr dette for Norge?

Nettavisen minner om at MDG-politikerne Lan Marie Nguyen Berg, Rasmus Hansson og Kristoffer Robin Haug, senest i 2023, foreslo en lignende linje på Stortinget. De foreslo at Stortinget skulle be regjeringen utarbeide et lovforslag om legalisering og salg, og å gjøre det mulig å selge medisinsk cannabis på resept. Forslaget ble nedstemt med stort flertall i Stortinget, skriver Nettavisen.

Debatten kan få ny energi av lovendringene i Tyskland. RHO har 157 medlemsorganisasjoner. Noen av dem jobber mot endring av dagens forbudslinje og noen jobber for legal regulering. Blant dem er brukerorganisasjonen Normal Norge, som er åpne for regulering av cannabis i Norge. Til Nettavisen sier nestleder Anne-Pia Lystrup:

– Vi er positive til legalisering og spent på hvordan modellen i Tyskland fungerer. Et regulert salg er bedre enn dagens totalforbud. Det farligste med cannabis er forbudet. Det er mulig modellen med cannabisklubber kan fungere i Norge. Det er vanskelig for oss å si hva som fungerer i Norge gitt vi ikke har erfaring.