Etter at styreleder i Rusfeltets hovedorganisasjon Anders Dalsaune Jansen, sluttet som Tyrilis leder våren 2023, har nestleder Camilla Fjeld vært konstituert leder. Fjeld fortsetter som konstituert leder av stiftelsen frem til Jonas Finnby tiltrer formelt i august.

Tyrili er en ideell stiftelse, og det er stiftelsens styre som ansetter ny leder. Styret brukte høsten på å forberede rekrutteringen av ny øverste leder i samarbeid med ISCO Group. Rett før jul ble stillingen utlyst og fikk 23 søkere.

Nå har styret ansatt Jonas Finnby. Finnby kommer fra stillingen som enhetsleder for enhet øst i Frelsesarmeens Barne- og familievern, hvor han er ansvarlig for åtte institusjoner. Før tiden i Frelsesarmeen har han jobbet i Oslo Universitetssykehus og Akershus Universitetssykehus (Ahus) som avdelingsleder og seksjonsleder innen rus og avhengighet, skriver Tyrili på sin nettside

Vi gratulerer Jonas Finnby og ser fram til fortsatt godt samarbeid.