Tyrili - et sted også for meg

Etter målgruppeundersøkelser som ble gjennomført for fire år siden, har planene om et nytt visuelt uttrykk utviklet seg. Undersøkelsene viste hvordan Tyrili ble oppfattet av blant andre fastleger og NAV og ga en klar tilbakemelding om at mange hadde et foreldet og feilaktig bilde av hva Tyrili er, står for og tilbyr.

Overraskende mange så på Tyrili som et behandlingstilbud for unge, friske personer i forholdsvis god fysisk form, som er glade i trening og friluftsliv og ønsker behandling langt unna tettbygde strøk. Dette er ikke et bilde som er representativt for Tyrili i dag, sier Dalsaune Jansen. - Vi er mye mer enn det, sier han, og vi vil nå satse på et oppdatert omdømme med plass til et større mangfold. 

For å understreke budskapet har Tyrili valgt tegninger i sitt nye visuelle uttrykk. Tegningene er skapt på en måte som inkluderer alle kjønn og hudfarger. Det nye visuelle uttrykket blir presentert for alle ansatte på Tyrili sin digitale stiftelsessamling 27. mai.  

Feirer 40 år

I fjor skulle Tyrilis 40-årsjubileum feires med brask og bram. Så kom pandemien og feide planene av banen. 27. mai gjennomfører stiftelsen en forsinket digital feiring, med fornyelse: 
- Tyrili får ny logo

- Ny visuell identitet, med blant annet fargepalett og fonter
- ny nettside med illustrasjoner tegnet spesielt til Tyrili

I tråd med myndighetenes føringer, ligger nesten alle Tyrilis behandlingsenheter  sentrumsnært. Tilbudet favner et mangfold av personer, livsstiler og interesser. Det er tilrettelagt for brukere med spesielle fysiske eller psykiske behov, og er allsidig og romslig med tanke på kulturell, religiøs og seksuell identitet, skriver kommunikasjonsansvarlig Anders Bisgaard på Tyrilis nye nettside

Den nye logoen er i dialog med tyrilihistorien

Budskapet er at alle er inkludert, samtidig som fellesskap, arbeid, relasjoner og meningsfulle aktiviteter fortsatt sees som veier til et bedre liv.

I det nye visuelle uttrykket har hver årstid fått sin illustrasjon. Den kampklare rødfargen i Tyrili sin gamle logo er erstattet med en varmere, med større innslag av gult. Den vil vi ønske velkommen med, skriver Anders Bisgaard. - Vi har fått en ny og frisk grønnfarge som signalfarge, i tråd med den endringen vi lever av og for!