Hvis den reisen som denne boka handler om, skal oppsummeres med noen få ord, må det bli: "40 år med endring". Et lite, alternativt kollektiv har blitt til en stor organisasjon med behandlings- og oppfølgingsenheter, egen avrusning og egen forskningsavdeling. Både mål, innhold og metoder har endret seg underveis. Saker vi en gang sloss for, har vi forlatt - for å kjempe andre slag.
Ulf Jansen

Nær 500 sider med erfaringer

Det er et imponerende stykke arbeid som er lagt ned i å sortere og velge ut erfaringer fra 40 år med store endringer internt i Tyrili, men også i rusfeltet som helhet.

Internt kan eksempler på endringer være tankesett knyttet til temaer som avhengighet, tvang, familiearbeid, medisiner, utviklingen fra "sosial fostring" til "behandling" og ulike behandlingsmetoder. Blant eksterne forhold er eksempler nye pasientrettigheter, ny kunnskap, anbud og en rekke reformer.

Dermed er ikke boken kun interessant for å fortelle Tyrili sin historie, men den er også interessant som en dokumentasjon av utviklingen av rus og avhengighet som eget fag, og inkluderer også utviklingen innen ruspolitikken.  

Gunnar Engen og Ulf Jansen har forfattet boken på oppdrag av Tyrilistiftelsen og har gjennom de siste årene diskutert form, oppsett, innhold og vinkling med en rekke samarbeidspartnere. Både internt i stiftelsen, men også mange eksterne samarbeidspartnere har fått lov til å mene noe om utkastene til kapitler og blitt oppfordret til å dele av sine erfaringer om Tyrili. 

Fagrådets sekretariat ved Torhild Kielland har vært blant de eksterne som ble invitert til å lese utkast til kapitler, diskutere og komme med forslag til å få innholdet "riktig, godt strukturt og leservennlig", som forfatterne beskriver i bokas avslutning.

Det har vært en ære å bli invitert inn i dette arbeidet. Gjennom tidligere arbeidsforhold har jeg samarbeidet tett med flere av Tyrili sine enheter og det har vært fint at folks historier og erfaringer har fått en ny verdi og blitt satt inn i en sammeheng.
Torhild Kielland, rådgiver i Fagrådet 

Et samla lag vinner

Det er et samla lag som vinner, skriver forfatterne. De peker gjennomført i boka på den interne styrken av fellesskap og åpenhet for å ta nye diskusjoner. Dette gjelder også i hvordan forfatterne har gjennomført skriveprosessen.

Forfatterne mener at den kanskje viktigste grunnen til at Tyrili har overlevd hele denne perioden er endringsviljen - som alltid har vært der. Og at Tyrili-medarbeidernes engasjement har vært helt avgjørende for utviklingen. 

I diskusjoner om store spørsmål som kunne komme til å endre både innhold og målsetting, har Tyrilimedarbeiderne ment både mye og sterkt. Derfor har Tyrilis store endringer hatt i seg en risiko for splittelse. 
Mulighetenes sted, side 7.

Hele veien var ungdommene der og minnet de ansatte om hvor viktig det var å lykkes, skriver Engen og Jansen. 

Historien slik den startet

I 1980 startet seks voksne idealister Tyrilikollektivet i Mesnali ved Lillehammer. Det var et omstridt kollektiv for unge rusavhengige, allerede før det startet. Hovedgrunnen var at kollektivet som det første rustiltaket i Norge tok i bruk tvangsplassering etter barnevernloven. I utgangspunktet var tvang et utenkelig utgangspunkt for grunnleggerne av Tyrili, tvang var ubrukelig og mot ethvert gyldig behandlingsprinsipp, men i møte med kollektiv i nabolandet, svenske sosialarbeidere og ungdommer ble motforestillingene plukket fra hverandre. "Ansikt til ansikt med dem som selv bar konsekvensene av et liv i stoffmisbruk, falt våre argumenter i grus", skriver forfatterne om tiden før etableringen. 

I dag har Tyrilistiftelsen 250 medarbeidere ved ti behandlingsheter. Det lille, alternative kollektivet er blitt størst i Norge på døgnbehandling av mennesker med rusproblemer. Tvang er ikke lenger grunnsteinen og gjennomsnittsalderen på pasientene er eldre, men relasjoner og mennesket som søker hjelp er fortsatt i sentrum.

"Mulighetenes sted" er en ærlig fortelling om Tyrili, ført i pennen av to som har vært med fra starten og fram til i dag. Boka er som et kinderegg: En historie om rusbehandling, organisasjonsutvikling og ledelse.
Tyrili.no

Du kan bestille boka ved å klikke her: Kolofon Bokhandel