Etter endt behandling i bystyret ble Utsikten bevart og Stavne KF ble styrket med nye stillinger. Protesten fra fagfolk og brukerne ble lyttet til.

Fire nye stillinger

Det har resultert i at Stavne KF lyser ut to stillinger som arbeidsledere ved Dagsverket og to stillinger som konsulenter ved Brygga. Utlysningene kan du lese her og her.

Utsikten er et kommunalt korttids døgntiltak og er særlig beregnet for dem som har erfart overdose. Brygga er et tilbud fra Stavne Trondheim KF og skal hjelpe folk med rusavhengighet, som kommer fra behandling i spesialisthelsetjenesten, inn i jobb, skole og mer selvstendige liv. Dagsverket er et tilbud fra Stavne Trondheim KF og er et lavterskel arbeidstilbud for personer som har eller har hatt rusproblemer.

Trondheim bruker mindre til kommunalt rusarbeid enn de andre store kommunene gjør. Det kunne Fagrådet dokumentere i en sak på rusfeltet.no fra 26.november 2020.

Brukere og fagfolk stod samlet

I sitt budsjettforslag ville kommunedirektøren legge ned Utsikten og bruke noen av midlene til å styrke Stavne KF. Med det bidro kommunedirektøren til å skape diskusjon og motsetningsforhold mellom fagfolk og brukerne. Brukerne og fagfolkene gikk imidlertid ikke i den "fellen", men stod samlet om behovet for en styrking, ikke reduksjon, av tilbudet. Her har mange av oss noe å lære og det må være lov å si; Look to Trondheim. 

Inkludert i det må vi gratulere politikerne, de lyttet til brukerne og fagfolkenes protester. For dem var det ikke nok å bevare, de styrker andelen faste driftsmidler ved Stavne KF. Nå er det bare opp til fagfolkene, ved Stavne og Utsikten, å leve opp til forventningene.