Det er kun etablerte prosjekter som vil bli fullført etter endringene i regelverket for Helsedirektoratets "overgangsfase" for tilskudd under ordningen "Kommunalt Rusarbeid".

Overgangsfase

Tilskuddsordningens innretning, mål og innsatsområder var opprinnelig tilpasset Opptrappingsplanen for rusfeltet (2016-2020). Planen er nå avsluttet og ordningen vil derfor få ny innretning for nye søkere fra 2022. Overgangsreglene beskrevet i dette regelverket bidrar til en gradvis avvikling av tilskudd til kommuner som mottok midler over tidligere regelverk. Med forbehold om Stortingets årlige vedtak vil overgangsordningen gjelde i inntil tre år og vil bli avviklet senest i 2024.
Fra regelverket for tilskuddsordningen, Helsedirektoratet

Med andre ord vil det ikke bli gitt tilskudd til nye søkerkommuner eller nye stillinger i kommuner som allerede mottar tilskudd over ordningen. Overgangsordningen ble godkjent av Helse og Omsorgsdepartementet 11. januar 2022 og gjelder, med forbehold om Stortingets årlige vedtak, i inntil tre år.

Les det nye regelverket tilknyttet Kommunalt rusarbeid ved å klikke her. (PDF, 178KB)

Spent på grep fra ny regjering

Fagrådet er spent på hvilke grep den nye regjeringen vil ta for å styrke tilbudene til folk med rusproblemer ytterligere. I sin sykehustale sa helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol at Regjeringen har høye ambisjoner for behandlingstilbudet innen psykisk helsevern og rus og at de vil jobbe for at rusavhengige får hjelp fremfor straff. Hun var ikke konkret i talen om hvordan - ut over at det er et langsiktig arbeid.

Hun sa at regjeringen jobber med å utarbeide en opptrappingsplan for psykisk helse og en forebyggings- og behandlingsreform for rusfeltet. Dette er langsiktig og nødvendig arbeid. Det handler om bedre kapasitet, men også sterkere vekt på forebygging og tidlig innsats, sa hun.

Ordningen Kommunalt rusarbeid

Tilskuddsordningen har vært spisset mot en ønsket utvikling om å styrke varige tilbud og tjenester, framfor utprøving av nye prosjektbaserte tiltak. Formålet var varig kapasitetsvekst i det samlede kommunale tilbudet til personer med rusmiddelproblemer slik at disse sikres et helhetlig, tilgjengelig og individuelt tilpasset tjenestetilbud.

Eksempelvis var bevilgningen for tilskuddet på 492,5 millioner kroner i 2020 og betydde mye for kapasitetsvekst i kommunale tilbud til personer med rusproblemer. Medarbeidere med brukererfaring eller erfaringskonsulenter kunne også ansettes gjennom ordningen.