Det vil si godkjenningsordningen i Helfo. Delen om å beholde retten til å velge behandling blant de offentlige sykehusene og behandlingsstedene, som har avtale med de regionale helseforetakene, videreføres. Innenfor Tverrfaglig Spesialisert Behandling (TSB) er det 19 Helfo-godkjente institusjoner, men noen av dem har også avtale med et regionalt helseforetak. For de institusjonene som ikke har andre inntekter enn via Helfo vil dette være alvorlig. Hun sa ikke noe om hvordan disse institusjonene skal ivaretas eller om det vil bety avvikling.

Om rus
I talen sier Kjerkol at "Regjeringen har høye ambisjoner for behandlingstilbudet innen psykisk helsevern og rus." De vil jobbe for at rusavhengige får hjelp fremfor straff. Hun er ikke konkret i talen om hvordan - ut over at det er et langsiktig arbeid.

Vi jobber nå med å utarbeide en opptrappingsplan for psykisk helse og en forebyggings- og behandlingsreform for rusfeltet. Dette er langsiktig og nødvendig arbeid. Det handler om bedre kapasitet, men også sterkere vekt på forebygging og tidlig innsats, sa hun.

Skroter den gylne regel
Kjerkol og regjeringen skroter også den gylne regel som den forrige regjeringen har hatt i alle sine 8 år. Det er regelen om større prosentvis vekst innenfor rus og psykisk helse enn i somatikk. Regjeringen mener denne måten å måle på ikke gir rett bilde eller bidrar til vekst og utvikling.

Vi avslutter derfor denne måten å måle på, og innfører i stedet et tydelig styringsmål om å øke aktivitetsnivået både innenfor døgn- og poliklinisk behandling i psykisk helsevern. Jeg viderefører ventetidsmålene, også for psykisk helsevern og rusbehandling, fordi disse pasientene har særlig behov for rask helsehjelp. 

Flere politiske markeringer
Sykehustalen viser at regjeringen har flere politiske markeringer i helsepolitikken for å skille seg fra den borgelige regjeringen. Vi har nevnt skroting av den gylne regel og avvikling av godkjenningsordningen i Fritt behandlingsvalg. 

"Pasientens helsetjeneste" var et begrep hos tidligere helseminister Høie. Nåværende helseminister Kjerkol vil i stedet ha "vår felles helsetjeneste". Nasjonal helse- og sykehusplan endrer form og blir (med utvidet innhold) en "helse- og samhandlingsplan".

Oppsummert merket vi oss at Kjerkol sier regjeringen har høye ambisjoner for rusfeltet. Vi er imidlertid spent på om vi vil merke noe til det allerede i 2022.