Tankevirus har på få måneder seilt opp som en av de mest populære helseappene i Norge. Aldersspennet på dem som laster ned appen er overraskende stort. Det mest gledelige er likevel at bedringen i selvrapportert helse og opplevd livskvalitet etter bruk av appen er betydelig.

Hele 70 prosent rapporterer om redusert angst og depresjon, forteller forsker og psykolog Hanne H. Brorson. Noe overraskende er det at brukerne rapporterer nesten tilsvarende bedring i somatisk helse.

De foreløpige resultatene fra Tankevirus peker på at vi oftere bør snakke om HELSE framfor å skille mellom fysisk og psykisk helse. Tankevirus ser ut til å binde de to tettere sammen.   

I Tankevirus formidler psykolog Hanne Brorson med enkle ord og videoeksempler hvordan vi kan "fange" våre egne tankevirus (negative tanker) og håndtere dem med ulike "vitaminer." 

Metaforene "virus og vitaminer" gjør at komplekse psykologiske sammenhenger blir tydeligere og en kan se på seg selv med mildere øyne. 

Med andre ord lærer du hvordan ditt psykologiske immunforsvar virker og hvordan du kan styrke det. En styrke ved appen er kanskje nettopp det personlige med at Hanne dukker opp i alle filmene. På den måten blir folk litt kjent med henne og skaper en form for relasjon som åpenbart gir helseeffekt for mange. 

Appen er gratis! 

Tankevirus finnes på HelseNorge sin liste over trygge, kvalitetssikrede helseverktøy. Tankevirus kan fungere som støtte og supplement til annen behandling.

Klikk her for å laste ned appen på App Store

Klikk her for å laste ned appen på Google Play