Gøyalt og nyttig om psykisk helse
Tankevirus er et mestringskurs for voksne (over 16 år) med lette til moderate psykiske plager. Kurset presenterer negative tanker som ulike tankevirus, som kan behandles med psykologiske vitaminer. Kursinnholdet er basert på normalpsykologi og grunnprinsipper fra metakognitiv og kognitiv adferdsterapi, og inkluderer en prisbelønnet programserie om psykisk helse, samt øvelser og små eksperimenter som gir brukerne/pasientene praktisk trening i å bruke den nye kunnskapen i eget liv.

"Et konsept som helsenorge - eller kanskje vi skal si det norske folk - trenger!"
Tone Granaas, Juryleder Helseprisen

Som kursleder får du:

• Kompetanse til å holde mestringskurset Tankevirus i NAV, kommunen eller egen organisasjon.
• Tilgang til en enkel og brukervennlig kursplattform med programserie, øvelser og en praktisk veileder
• Tilbud om faglig og teknisk veiledning per telefon i forbindelse med oppstart av egne kurs
• Uttelling i spesialistutdanningene til Norsk Psykologforening (7 timer), Fagforbundet (8 t.) og Norsk Sykepleierforbund (8 t.)
• En morsom og inspirerende dag sammen med andre engasjerte fagfolk

Psykologene Hanne H. Brorson og Tove H. Edvardsen Stemsrud holder opplæringen
Hanne H. Brorson er utdannet psykolog og har jobbet i offentlig sektor med psykose, avhengighet og lettere psykiske lidelser. Hun jobber i dag som stipendiat ved UiO, og har mottatt Psykologisk Institutts Forskningspris (2013). Hanne har skrevet boken «Tankevirus» (Gyldendal, 2012). Tove H. Edvardsen Stemsrud er også utdannet psykolog. Hun er tilknyttet Raskere Tilbake-tiltaket ved Lovisenberg DPS, hvor hun er individualterapeut og kursholder for en rekke kurs rettet mot mestring av lettere psykiske plager, herunder Tankevirus-kurs.

Hanne Brorson møter du også på Fagrådets Ruspolitiske Seminar 27. april med overskriften "20 års forskning på 20 minutter". Temaet for seminaret er Opptrapping i rusfeltet - får vi bedre resultater?