I Oslo og Trondheim er tirsdag 13. september dagen der Samfunnssalen og Spektrum fylles med utstillere som kan tilby noe å fylle dagene med. I Bergen fylles Grieghallen 12. september og 15. september fylles Christiansholm festning i Kristiansand - for å nevne fire av de åtte byene som arrangerer messer. 

Se oversikten ved å klikke her

Det å få seg jobb var utrolig mye viktigere enn jeg trodde. Jeg hadde egentlig ingen anelse om at det å bare være til nytte for noen, og å ha noe å gå til hver eneste dag, at det skulle bety så mye.
Tidligere gjest på Fyll dagene

Fyll dagene-messa er et arrangement for personer som har, eller har hatt rusproblemer og/eller psykiske utfordringer, og som ønsker noe meningsfullt å stå opp til, enten det er jobb eller andre aktiviteter. Fyll dagene ønsker å vise frem mangfoldet av jobb- og fritidstilbud som finnes, og inspirere til å ta steget.

Utstillerne er frivillige- og ideelle organisasjoner/stiftelser, offentlige tilbud, sosiale entreprenører og private aktører.

Fyll dagene er en møteplass som viser mangfoldet av tilbud som finnes, øker bevisstheten om viktigheten av å ha noe å fylle dagene med, og gir håp og tro om at endring og bedring er mulig. 
Øystein Endresen, rådgiver i Helse og Mestring, Kristiansand kommune

Messene er et møtested, et minglested, gratis og åpent for alle.

Ulike aktører er tilgjengelige for en prat med deg som ønsker en meningsfull hverdag. Utstillerne representer et mangfold av tilbud innen jobb og karriereveiledning, kurs og utdanning, trening og fritid, fellesskap, rådgivning og mye annet.