Styret hadde torsdag 28. mai en liten intern markering der Kirsten Frigstad mottok blomster og gode ord for sin innsats som styreleder. Hun kommer til årsmøtet 3. september der Fagrådet vil gi henne en mer offisiell takk for hennes arbeid.

Det har vært så viktig for meg å være i Fagrådets styre. Det har gitt meg nye perspektiver og gjort meg bedre i jobben som leder av 24SJU. Det kan virkelig anbefales!
Kirsten Frigstad, avtroppende styreleder i Fagrådet

Kirsten Frigstad har vært styreleder i seks år, med sterkt faglig engasjement og pågangsmot. Hun har vist sekretariatet og styremedlemmer stor tillit og gitt rom for åpne diskusjoner og refleksjoner. Til daglig er hun leder av Kirkens Bymisjons lavterskeltiltak 24SJU i Oslo sentrum, men slutter også der 2. juni, med Aino Lundberg som sin etterfølger.

Anders Dalsaune Jansen har siden 2018 vært leder av Tyrilistiftelsen. Han er utdannet barnevernspedagog, og har i tillegg utdannelse innen oppsøkende sosialt ungdomsarbeid, organisasjon og ledelse. Han har jobbet i diverse stillinger i Tyrili og har også erfaring fra Uteseksjonen i Oslo og Rosa Kompetanse, et undervisningstilbud utviklet av Landsforeningen for lesbiske, homofile, bifile og transpersoner. De siste seks årene har han vært nestleder i Fagrådets styre og kjenner både arbeidet og styrets ansvarsområder godt.

Kirsten har vært en veldig dyktig styreleder for Fagrådet. Hun er en levende legende i rusfeltet. Det er med stor ydmykhet jeg overtar.
Anders Dalsaune Jansen, påtroppende styreleder i Fagrådet

Vi ser fram til videre samarbeid med Anders og takker Kirsten for gode år med stor vekst for Fagrådet, både i antall medlemmer og samarbeidsrelasjoner.