Eva Brekke har en imponerende CV og ferdigstilte sin doktorgrad "Recovery in co-occurring mental health and substance use disorders: A qualitative study of first-person and staff experiences" i 2019. Hun er spesialist i rus- og avhengighetspsykologi og klinisk samfunnspsykologi. Hun er utdannet cand. psychol. fra Universitetet i Oslo i 2004 og PhD i personorientert helsearbeid ved Universitetet i Sørøst-Norge i 2019. Eva Brekke ble fremmet som kandidat av Psykologforeningen og jobber til daglig som forsker ved Nasjonal Kompetansetjeneste ROP. Hennes faglige hovedinteresser er rusmiddelavhengighet, samfunnspsykologi, recovery og medvirkning.

Brekke vil fylle den ledige plassen etter Janka Holstad, som sluttet i styret i desember 2020, da hun skiftet jobb fra Blå Kors til Fredrikstad kommune. 

Kampvoteringer

Tre andre styremedlemmer stod også på valg. De hadde alle tre takket ja, og var innstilt av valgkomiteen, til gjenvalg. Disse tre var Kine Haugen fra FO, Merethe Hanch Hansen fra Oslo kommune, Velferdsetaten og Lars Lian fra Fossumkollektivet. Alle ble gjenvalgt av årsmøtet, men det ble svært jevnt i kampvoteringer da medlemmer fremmet Arild Knutsen fra FHN som motkandidat til Lars Lian og Anita Ellefsen fra Blå Kors som motkandidat til Merethe Hanch Hansen. Begge motkandidatene stod allerede på Valgkomiteens liste, men var av ulike grunner ikke prioritert i denne runden. 

Vernepleier Ruth Søderstrøm fra Stiftelsen Solliakollektivet ble valgt inn som ny respresentant i Valgkomiteen. Hun erstatter Reidun Wilhelmsen fra Kvinnekollektivet Arken, som går ut av komiteen etter seks års innsats. 

Sterkt engasjement 

Det er flott å se engasjementet og viljen til å fremme sterke kandidater til styreverv. Det er bred oppslutning fra medlemmene om årsmøtet og med jevne voteringer er det liten tvil om at deltagerne opplevde at hver stemme var avgjørende. 

Vi ønsker Eva Brekke og Ruth Søderstrøm velkommen inn i henholdsvis styre og valgkomite, og gratulerer de andre styremedlemmene med gjenvalg.