Flertallet
Flertallet består av Arbeiderpartiet, Høyre, Sosialistisk Venstreparti og Venstre. Når saken behandles i Stortinget ventes det at Miljøpartiet De Grønne og Rødt slutter seg til flertallet. Fremskrittspartiet og Kristelig Folkeparti ønsker å fortsette med straff. Disse partiene skriver; "Mye av dagens rusmiddelavhengighet når det kommer til narkotiske stoffer er et resultat av egne valg som følge av miljø, påvirkning og nysgjerrighet, men også utenforskap, familiære og/eller sosiale problemer."

Fortsatt ulovlig men ikke kriminelt
Arbeiderpartiet og Høyre, som utgjør et annet flertall, ønsker at bruk og besittelse fremdeles skal være ulovlig. Det tilsvarer Portugal sin ruspolitikk. Fagrådet har beskrevet Portugalmodellen i to tidligere saker, de kan du lese her og her. Sosialistisk Venstreparti og Venstre ønsker å gå lenger uten at de utdyper i innstillingen. Men vi kjenner til at særlig Venstre ønsker å utrede regulering av omsetning.

NOU utvalg kan nedsettes
Fagrådet møtte Helse- og omsorgsminister Bent Høie 4. desember hvor temaet var å flytte oppfølging fra justissektoren til helsesektoren. Nå har Stortinget gitt Høie klarsignal til å sette i gang arbeidet selv om regjeringspartner FrP er imot. Fagrådet forventer at NOU-utvalget nedsettes tidlig i 2018 slik at arbeidet kan starte.