En ny studie har tatt for seg forbruket av reseptbelagte medisiner mot smerter, angst og søvnvansker blant alle barn, ungdom og unge voksne i Norge, i perioden 2004 og 2019.

Bruken av paracet og gabapentinoider har økt. Det har også unges bruk av opioider. Selv om bruken av vanedannende legemidler mot søvnvansker er redusert og de færreste barn får medisiner mot søvnvansker før puberteten, har enkelte sovemedisiner, blant annet melatonin, økt dramatisk blant barn fra fem år og oppover, skriver Dagens Medisin.

Det økte forbruket av smertestillende blant ungdom og unge voksne de siste 15 årene er særlig bekymringsfullt. Vi må stille oss spørsmål om hvorfor barn og unge har økende behov for slike medisiner.
Helle Stangeland, forsker ved Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS), til Dagens Medisin.

Tall fra UngData viser at hver fjerde 10–12-åring bruker smertestillende medisiner.

Befolkningen tatt under ett viser at forbruket av smertestillende har økt med over 30 prosent de siste ti årene. Fjerner en opioider fra statistikken, har det norske forbruket av smertestillende økt med 46 prosent de siste ti årene. Tallene viser at særlig bruken av legemiddelet Paracet og Arcoxia har økt, hvor endringen fra 2012 til 2021 er på henholdsvis 125 prosent og 455 prosent.

Forbruket er størst i aldersgruppen over 70 år. Kvinner og jenter bruker mer smertestillende legemidler enn menn i alle aldersgrupper. Jenter mellom 10 og 20 år bruker 134 prosent mer smertestillende enn gutter på samme alder. For aldersgruppene 20 til 30 år og 30 til 50 år bruker kvinner 85 og 74 prosent mer. For de mellom 50 og 70 år og for de over 70 er kvinnenes forbruk 63 og 64 prosent høyere enn menns.