På God Morgen Norge 23. februar svarte helse- og omsorgsminister Bent Høie på nettopp dette spørsmålet. Flere tunge fagmiljø har ytret sin bekymring sammen med politiske partier som Fremskrittspartiet og Senterpartiet. 

- Jeg pleide å mene det samme, sa Høie. Jeg trodde vi beskyttet mange unge gjennom straffereaksjoner. Etter mange års arbeid på dette feltet oppdaget jeg at det ikke er kunnskapsgrunnlag for sammenhengen mellom straff og forebygging. Sammenhengen finnes ikke. Det satt langt inne å skifte standpunkt, men kunnskapsgrunnlaget ser heller ut til å peke på at straff virker mot sin hensikt. Å nå fram til ungdom handler mer om åpenhet og dialog, sa ministeren.

Tilstede i sendingen var også leder av Foreningen for Human Narkotikapolitikk, Arild Knutsen. Han forklarte blant annet bakgrunnen for de omstridte terskelverdiene i reformen. - Rusreformen vil være den største politiske reformen i nyere tid, sa Knutsen.

Begge kommer til vår høringskonferanse 3. mars sammen med en rekke motstandere, skeptikere og tilhengere av reformen.

Ett av temaene på konferansen er nettopp dilemmaene mellom unge mennesker i risiko og voksne med kjent avhengighetsproblematikk. Har straff eller reaksjoner større effekt på unge enn voksne, spør vi. Med oss i dette panelet har vi: 
Malin Rørendal, fagkonsulent, Hasjavvenning Uteseksjonen, Oslo kommune
Marianne Ihle, miljøterapeut Ungdomskontakten TIUR – Tidlig intervensjon, unge og rus, Ringsaker kommune
Kenneth Arctander Johansen, leder i RIO
Willy Pedersen, professor Universitetet i Oslo
Kristine Moss/Jan Erik Bresil, Norsk narkotikapolitiforening
Debattleder: Lars A Lian, styremedlem i Fagrådet

For å se resten av programmet klikk her

Priser & betingelser

Høringskonferansen er gratis for alle.

Høringskonferansen hadde innledningsvis en påmeldingsavgift, men denne er fjernet. Vi ønsker å imøtekomme sterke fronter i debatten med en åpen, kunnskapsbasert og bred debatt som er tilgjengelig for alle. Sendingen vil være åpen for alle både fra vår YouTube kanal og vår Facebook-side @rusfeltet

Påmelding

Alle som allerede har meldt seg på får tilsendt lenke til YouTube-sendingen på forhånd.
De og alle andre kan også klikke seg rett inn her https://youtu.be/hwsasS9hIAQ

Vi gjør oppmerksom på at det er en full dagskonferanse og ikke et kortere webinar. Sendingen starter 09.30 og varer til 15.00.

Påmelding er nå ikke nødvendig.