Program:

Kl.09.30 – 10.00  Hvorfor og hvordan endte regjeringen på disse forslagene?
                            Bent Høie, Helse- og omsorgsminister

Kl.10.00 – 10.30  Hvorfor trenger vi denne reformen?

Bent Høie Helseminister i samtale med Jan Gunnar Skoftedalen leder i Fagrådet - Rusfeltets hovedorganisasjon

Kl.10.30 – 10.45  Pause

Kl.10.45 – 11.30  Har vi glemt intensjonen med reformen?
                           - mer og bedre helsehjelp for flere?

Gunnar Thingnes, leder i Sykepleie på hjul
Sverre Nesvåg, forskningsleder Korfor Helse Stavanger
Knut Reinås, leder i Forbundet for rusgift
Siv Løvland, brukerrepresentant proLAR Nett
Debattleder: Anders Dalsaune Jansen, styreleder i Fagrådet

Kl.11.30 – 12.00  LUNSJ

Kl.12.00 – 12.45  Kommunal rådgivningsenhet -obligatorisk eller et spill for                                        galleriet? - Kommunal og brukerens virkelighet

Stian Biong, fagsjef Byrådsavdelingen Oslo kommune
Åse Marie Håkonsen, tjenesteleder Rus og psykisk helse, Øvre Eiker kommune
Jon-André Haugen, erfaringskonsulent, GRIP, Elverum kommune
Karin Gustavsen, seniorrådgiver KoRus Sør
Debattleder: Trude Lønning, nestleder styret i Fagrådet

Kl.12.45 – 13.00  Pause

Kl.13.00 – 13.45  Har straff eller reaksjoner større effekt på unge enn voksne?

Malin Rørendal, fagkonsulent Hasjavvenning, Uteseksjonen Oslo kommune
Marianne Ihle, Miljøterapeut Ungdomskontakten TIUR – Tidlig intervensjon, unge og rus, Ringsaker kommune
Kenneth Arctander Johansen, leder i RIO
Willy Pedersen, professor Universitetet i Oslo
Jan Erik Bresil, Norsk narkotikapolitiforening
Debattleder: Lars A Lian, styremedlem i Fagrådet

Kl 13.45 – 14.00   Pause

Kl 14.00 – 15.00  Fra straff til hjelp – politisk debatt om regjeringens forslag til ny                              rusreform

Rina Mariann Hansen - sosialbyråd i Oslo Ap
Kjersti Toppe – helsepolitisk talskvinne Sp 
Carl Erik Grimstad - helsepolitisk talsmann V
Sveinung Stensland – helsepolitisk talsmann H 
Pernille Husebye – generalsekretær Actis
Arild Knutsen – leder i Foreningen for human narkotikapolitikk
Debattleder: Jan Gunnar Skoftedalen, leder i Fagrådet

Priser & betingelser

Høringskonferansen er gratis for alle.

Høringskonferansen hadde innledningsvis en påmeldingsavgift, men denne er fjernet. Sendingen vil være åpen for alle både fra vår YouTube kanal og vår Facebook-side @rusfeltet

Påmelding

Alle som allerede har meldt seg på får tilsendt lenke til YouTube-sendingen på forhånd.

Vi gjør oppmerksom på at det er en full dagskonferanse og ikke et kortere webinar. Sendingen starter 09.30 og varer til 15.00.

Påmelding er nå ikke nødvendig.