Rogaland A-senter har hatt avtale med Helse Vest siden 2004 hvor Tverrfaglig Spesialisert Behandling (TSB) ble en del av spesialisthelsetjenesten. Før det var klinikken en viktig del av tilbudet i fylkeskommunen. Korus Stavanger er også knyttet til Rogaland A-senter.

Bekymret for ansatte og for avrusningstilbudet

Klinikksjef Finn Johansen sier til Stavanger Aftenblad at de har valgt informere de mer enn 100 ansatte så tidlig som mulig i prosessen. Dette selv om nye avtaler ikke inngås før 15. august. Beskjeden kom til ledelsen ved klinikken torsdag 7. juli.

Det er spesielt fremtiden til våre over 100 ansatte og avrusningstilbudet i regionen som bekymrer meg, sier Johansen til Aftenbladet. Det er kun vi som gir avrusningstilbud i Helse Stavanger i dag. 

Fagdirektør Baard-Christian Schem i Helse Vest sier til Aftenbladet at Rogaland A-senter samlet sett ikke nådde opp i konkurransen med de andre tilbyderne. Det er kvalitet, omfang av tilbud og pris. Det antydes i artikkelen at det pris som er hovedårsak til at Rogaland A-senter ikke nådde opp i konkurransen. 

Fagrådet er kjent med at det ble levert ti tilbud i hele Helse Vest innenfor fristen 18. mai 2022. I konkurransegrunnlaget skulle tilbudene fordeles på de tre lokale regionene; Helse Bergen, Helse Fonna og Helse Stavanger. 
 

De som fikk avtaler:
Crux Kalfaret i Helse Bergen
Blå Kors Haugaland A-senter i Helse Fonna
Crux Verksgata,
Behandlingssenter Frelsesarmeen
Tyrilistiftelsen i Helse Stavanger
Av disse fem er det kun Tyrili som ikke er etablert i regionen fra før.
Fagrådet gratulerer alle fem med forlengelse og/eller nye avtaler.

De som ikke nådde opp i konkurransen i tillegg til Rogaland A-senter er Mestringshusene Tysnes og Karmsund ABR. Vi er ikke kjent med hvem de to siste er, men vil tro at dette kan være institusjoner som i dag leverer tjenester innenfor Fritt behandlingsvalgordningen. 

De fire store er borte, helt eller delvis.

I 2013 kom Helsedirektoratet med en rapport om de ulike institusjonene i Norge med særlig vekt på de ideelle. Mangfoldet var stort og det var kun fire institusjoner som ble betegnet som fullverdige institusjoner. Helsedirektoratet brukte begrepet "De fire store" om dem. Det var Borgestadklinikken, Rogaland A-senter, Bergensklinikkene og Lade behandlingssenter.

Med fullverdig menes institusjoner som hadde vurderingsrett, avrusning, poliklinikk og døgnbehandling. Det gjør også at du kan gi LIS-leger store deler av deres spesialisering hos samme arbeidsgiver. Rogaland A-senter er den siste som har et fullverdig tilbud selv om både vurderingsrett og avrusning var planlagt flyttet.
Borgestadklinikken og Lade behandlingssenter driver videre med et avgrenset tilbud. Bergensklinikken er nedlagt og nå en del av Helse Bergen.

Fagrådet kommer tilbake med mer når vi kjenner til mer om utfallet og begrunnelsene.

For ordens skyld, styreleder i Fagrådet, Anders Dalsaune Jansen er leder i Tyrilistiftelsen som er blant dem som tilbys avtale i Helse Vest.