Livet og rus – hvis vi vil forandre framtiden må vi forstyrre nåtiden!

Det er kun en håndfull rom igjen på konferansehotellet 25.- 26. oktober, så her gjelder det å kaste seg rundt. Du kan for øvrig fortsatt bestille dagpakker (skaffe deg overnatting på egen hånd), eller bestille digitale billetter. Klikk her for påmelding

Klikk her for å se programmet (PDF, 442KB)

På årets store fagkonferanse for rusfeltet vil du få inspirasjon og ny kunnskap.
Sammen skal vi dvele ved faglige dilemmaer og utfordre såkalte sannheter. Vi skal se ekstra nøye på hva vi tilbyr av hjelp til unge voksne og om vi bør forstyrre nåtiden i større grad om vi vil forandre framtiden.

Rusfeltets hovedorganisasjon samler og formidler kunnskap om rus, fordi rus påvirker menneskers liv.

Konferansen er godkjent av Norsk psykologforening som vedlikeholdskurs for spesialister med 11 timer. Kurset er godkjent for 2 år i perioden fra 10.08.2023 til 09.08.2025

Konferansen er godkjent av NSF som meritterende med totalt 11 timer. Dette kan brukes i henhold til kurstimekravet i NSFs godkjenningsordningen klinisk spesialist i sykepleie/ spesialsykepleie. Godkjenningen gjelder for to år. 

 

Adresse for dagen er Clarion hotel Bjørvika i Oslo.