Ungdom er lei av pekefinger og skremselspropaganda. De vil ha ærlig og faktabasert informasjon om rusmidler og kunnskap som bidrar til å ta riktige valg i situasjoner de møter i egen hverdag. Derfor har ungdommens egen stemme også vært helt avgjørende i prosessen med å lage dette tilbudet.
Hilde Jeanette Løberg, spesialrådgiver i KORUS (Kompetansesenter rus) og en av initiativtakerne til det nye undervisningsopplegget.

Undervisningsopplegget tar utgangspunkt i hver av de fem episodene i den prisvinnende NRK-serien RUS, og bruker disse som bakgrunn for å løfte fram ulike sider ved rusen og skape debatt og engasjement i klasserommet. Lasse Gallefoss, regissør for dokumentarserien og programleder Leo Ajkic vant Rusfeltets pris for godt ruspolitisk arbeid i 2022.

På Rusfeltets fagkonferanse Livet og rus 25.-26. oktober vil Hilde J. Løberg presentere undervisningsopplegget. Det er fortsatt noen få plasser igjen - du kan melde deg på ved å klikke her.  

 

- Å få ungdom til å lytte kan være krevende. Særlig når formaninger og gode råd kommer fra voksne. Derfor har ungdommen selv vært helt sentrale i utviklingen, sier Løberg i en pressemelding. – For oss har det vært viktig å involvere ungdommen helt fra idéstadiet til utprøving i klasserommet og justeringer i etterkant. På den måten har vi klart å snakke om det ungdommen selv er opptatt av, og løfte fram utfordringer de møter i sin hverdag. Vi tar opp både glede og risiko knyttet til rus, og setter ikke to streker under svaret. Målet er at skolen skal bli en arena der de opplever at det er trygt å snakke om rus, sier hun.

FAKTA om undervisningsopplegget:
Hver episode dekker ulike tema og inneholder en lærerveileder med rammer og tips til aktiviteter som kan tas i bruk i undervisningen, og en PowerPoint til bruk i timen. Det oppfordres til å gjøre lokale tilpasninger og til å involvere elevene i planleggingen.

Episode 1: Fest – Hvordan fester du trygt og hvordan kan du ta vare på de rundt deg? Det er spørsmålene som stilles i første undervisningsbolk. Her er målet å gi ungdommen kunnskap og anledning til å reflektere over ulike situasjoner som kan oppstå på fest.

Episode 2: Jens – I andre episode møter vi Jens, en ung og sporty gutt som mistet livet etter å ha tatt en pille som inneholdt fentanyl. I denne episoden er målet å få elevene til å tenke gjennom og diskutere risikoen ved bruk av illegale rusmidler.

Episode 3: Bakrus – Her møter vi Halvor, og får høre mer om hans vei til rusfrihet. Målet er å gi elevene mulighet til å utforske konsekvensene av rusbruk både på individ- og samfunnsnivå.

Episode 4: Gledesrus – For å forstå hvorfor folk ruser seg, må vi forstå rusens gleder. I denne økten lærer ungdommen mer om rusens funksjon for den enkelte og i kulturen vår. De får også innblikk i ulike meninger om hvordan vi skal håndtere bruk av narkotiske stoffer.

Episode 5: En god flokk – Hvordan kan en god flokk hindre skadelig rusbruk? I denne episoden er trygghet, mestring og tilhørighet tema, og målet er å se nærmere på hvordan klassen og skolen kan bidra til innenforskap.    

Meld deg på og få mer kunnskap om undervisningsopplegget på årets store fagkonferanse Livet og rus.