Årets store fagkonferanse blir i Oslo 25. - 26. oktober 2023

Meld deg på og få inspirasjon og ny kunnskap. Sammen skal vi dvele ved faglige dilemmaer og utfordre såkalte sannheter.

Vi skal se ekstra nøye på hva vi tilbyr av hjelp til unge voksne og om vi bør forstyrre nåtiden i større grad om vi vil forandre framtiden. Rusfeltets hovedorganisasjon samler og formidler kunnskap om rus, fordi rus påvirker menneskers liv.

Klikk her for påmelding 

Å få ungdom til å fortelle om sine erfaringer er ikke alltid forenlig med store scener, streaming og hundrevis av folk i store konferansesaler. Sju ungdommer har likevel sagt ja til å la seg intervjue. Intervjuene blir anonymisert og presentert som videoklipp med utgangspunkt i temaer som ungdommene mener er alvorlige mangler i hjelpetjenestene og hva de mener er avgjørende for gode bedringsprosesser. 

Videoklippene vil bli sydd sammen av Britt Nysveen Skar, fagkonsulent i Fossumkollektivet og Torhild Kielland, rådgiver i Rusfeltets hovedorganisasjon.   

I tråd med deres erfaringer presenterer vi også de ansattes perspektiv ved
Marit Evertsen Grimstad, journalist i NRK.

Konferansen er godkjent av Norsk psykologforening som vedlikeholdskurs for spesialister med 11 timer. Kurset er godkjent for 2 år i perioden fra 10.08.2023 til 09.08.2025.

Programmet i sin helhet 

Onsdag 25.oktober

10.00 – 10.15    Livet og rus – hvis vi vil forandre framtiden må vi forstyrre nåtiden!
Anders Dalsaune Jansen, styreleder Rusfeltets hovedorganisasjon

10.15 – 10.45    Hvordan vil regjeringen forandre framtiden?
Politisk ledelse, Helse- og omsorgsdepartementet

10.45 – 11.15    Hvordan er rusmiddelbruken blant unge?
Anne Line Bretteville-Jensen, seniorforsker Folkehelseinstituttet

11.15 – 12.00    Hva er god behandling og trenger vi egentlig diagnoser?
Trond F. Aarre, spesialist i psykiatri og rus- og avhengighetsmedisin, avdelingssjef Nordfjord psykiatrisenter, Helse Førde HF

12.00 – 13.00    LUNSJ

13.00 – 13.45    Når «våte» voksne skal mene noe om unges rusbruk
Willy Pedersen, professor emeritus Universitetet i Oslo

13.45 – 14.15    Hva mener de unge - de som har skoa på?
Ungdom fra Fossumkollektivet,
Britt Nysveen Skar, fagkonsulent Fossumkollektivet
Torhild Kielland, rådgiver Rusfeltets hovedorganisasjon

14.15 – 14.35    PAUSE

14.35 – 14.55    Når livet starter. Rusmiddelbruk i svangerskapet
Yngvar Thorjussen, klinikkoverlege Blå Kors klinikk Skien

14.55 – 15.15    På innsiden av arbeidslivet. De ansattes opplevelser
Marit Evertsen Grimstad, journalist NRK

15.15 – 15.35    Oslo standarden er godt oppsøkende sosialt arbeid!
Børge Erdal, leder Uteseksjonen i Oslo

15.35 – 15.45    PAUSE

15.45 – 16.05    På innsiden av institusjonen. EXIT mestringsenhet for unge voksne
Ingrid Heggli, seksjonssjef Velferdsetaten Oslo kommune

16.05 – 16.25    Undervisningsopplegg til NRK-serien RUS - elever ønsker mer og bedre rusundervisning i skolen!
Hilde J. Løberg, spesialrådgiver KORUS Sør       

16.25 – 16.45    Hvordan snakker vi med foreldre, familie og venner?
Otto Stormyr, nettverksterapeut Forebyggende ungdomsteam Brønnøy kommune og grunnlegger av familiesamtaler.no

19.00                   FESTMIDDAG
Utdeling av Rusfeltets pris for Godt rusfaglig arbeid 2023

Torsdag 26.oktober

09.00 – 09.30    Rusbruk i barnevernsinstitusjoner
Heidi Elisabeth Svendsen Tessand, psykologspesialist og medlem i Barnevernsinstitusjonsutvalget

09.30 – 10.00    Barn, ulovlige rusmidler og menneskerettigheter
Adele Mestad, direktør Norges institusjon for menneskerettigheter

10.00 – 10.15    PAUSE

10.15 – 10.45    Med FACT ung fulgte det ro og trygghet
Sarah Ovidia Bjerknes, teamleder FACT ung Drammen

10.45 – 11.15    Hjelper unge der de føler seg trygge
Ulf Rogde, psykolog, spesialist innen rus og avhengighet Uteteam Ung, Oslo Universitetssykehus HF

11.15 – 11.45    Hvordan går det med unge som har vært i rusbehandling?
Regine Bakken, psykologspesialist Finnmarkssykehuset HF

11.45 – 12.45    LUNSJ

12.45 – 13.15    Medisinert mistrivsel hos barn og unge - når manglende mestring fører til psykisk uhelse og økende legemiddelbruk
Charlotte Lunde, forfatter og overlege Akuttpsykiatrisk ungdomsenhet, Ålesund

13.15 – 13.45    Politiets nye rolle i rusforebyggende arbeid
Kristin Elnæs, seksjonssjef og Pål Meland, seniorrådgiver
Politifagavdelingen, Forebyggings- og etterretningsseksjonen

13.45 – 14.05    PAUSE

14.05 – 14.35    Hvis vi skal forandre framtiden må vi lytte til de pårørende
Vigdis Løbach, nasjonal pårørendekontakt A-larm og Michael Lindholm, generalsekretær Ivareta, i samtale Jan Gunnar Skoftedalen, leder i Rusfeltets hovedorganisasjon

14.35 – 15.05    Unge kan ha flere avhengigheter, hva med spill?
Stian Overå, forsker KORUS Øst, Sykehuset Innlandet HF

15.05 – 15.45    Dette har jeg aldri fortalt til noen - å være en løvetann i en eng av overgrep, angst, depresjon, rusproblemer og spiseforstyrrelser
Maria Kjos Fonn, forfatter, frilansskribent og talsperson for Landsforeningen for PTSD

Klikk her for påmelding

 

– Hvis vi vil forbedre fremtiden, må vi forstyrre nåtiden.
Catherine Booth
Grunnlegger av Frelsesarmeen sammen med ektemannen William Booth