Fredag 4. februar fra klokka 9 til12 inviterer vi til gratis webinar på vår YouTube-kanal og Facebook-side @rusfeltet.

Vi håper webinaret vil stimulere til debatt og oppfordrer alle til å komme med innspill til oss i etterkant om hva regjeringen bør sikre i sine nye reformer om forebygging og behandling. Fagrådet ivrer selvsagt i å samle og formidle kunnskap til regjering og myndigheter.

Regjeringen Støre har formulert mål i sin regjeringserklæring om en ny forebyggings- og behandlingsreform innen rusfeltet. I tillegg planlegges en ny opptrappingsplan for psykisk helse. Regjeringenspartiene stemte ned regjeringen Solbergs rusreform, men er regjeringens reformer svar på rusreformens svakheter?

Program

Kl. 09.00 – 09.05            
Åpning ved Fagrådets leder Jan Gunnar Skoftedalen

Kl. 09.05 – 09.30             
Hva vil vi med en forebyggings- og behandlingsreform? 
Even Røed sier hva Arbeiderpartiet vil med sin ruspolitikk i samtale med Fagrådets leder Jan Gunnar Skoftedalen. Røed er ruspolitisk talsperson for Arbeiderpartiet og medlem i Helse- og omsorgskomiteen på Stortinget.

Kl.09.30 – 09.55              
Vi vil ha Rusreformen!

Sandra Bruflot, Høyre, begrunner opposisjonens representantforslag i samtale med Fagrådets leder, Jan Gunnar Skoftedalen. Bruflot er Ruspolitisk talsperson for Høyre og medlem i Helse- og omsorgskomiteen på Stortinget. Det er høring om forslaget i Stortinget 10. februar.

Kl.09.55 – 10.10               PAUSE

Kl.10.10 – 11.00              
Nå er det omkamp om rusreformen – hva er nytt siden juni?
Hva burde egentlig vært nytt?

Arild Knutsen FHN
Stine Sundbø Hollerud, teamleder Uteseksjonen i Oslo
Abdi Muhamed, erfaringskonsulent Uteseksjonen i Oslo
Hanne Cecilie Widnes, generalsekretær IOGT

Kl.11.00 – 11.10               PAUSE

Kl.11.10 – 12.00              
Hva må en forebyggings- og behandlingsreform inneholde?

Kim Karlsen, fagsjef psykologforeningen
Hanne Glemmestad, Sosionom, FO politiske ledelse
Guri Spilhaug, Leder nasjonal kompetansetjeneste TSB
Lars Lian, faglig leder Fossumkollektivet

Sett av formiddagen fredag 4. februar og følg debatten direkte. Ingen påmelding er nødvendig. Lenke til streamingen på YouTube: https://youtu.be/kb8xHxy5yMI

Sammen setter vi dagsorden for vår felles ruspolitiske framtid.

Bakgrunn for Webinaret

Regjeringen har startet arbeidet med en forebyggings- og behandlingsreform, sa helseminister Ingvild Kjerkol i sin sykehustale sist uke. Samtidig vil regjeringen gå fra straff til hjelp, sa hun i samme tale. Henger dette sammen?

Fem partier i opposisjonen har nå gått sammen om å fremme et representantforslag i Stortinget om å gjennomføre Rusreformen. Hvordan ser de på regjeringens reformforslag? Henger det sammen for dem eller er det to separate saker?

Hva må en forebyggings- og behandlingsreform inneholde for at det skal gi mening? Vi inviterer politikere, brukerrepresentanter og ulike fagfolk til å være med i diskusjonen.