Vederhus er ansatt i bistillling som professor II ved siden av sin stilling ved Universitetet i Agder. Han tilfører viktig forskningskompetanse til avdelingen og sykehuset.

Vederhus tok sin doktorgrad i 2012 og har siden den gang produsert forskningsartikler på løpende bånd ved siden av å veilede, alene eller sammen med andre, phd-stipendiater på deres vei mot å bli forskere.

Innenfor rusforskning er det særlig tematikk knyttet til samarbeid med brukerbaserte ressurser (selvhjelpsgrupper) og familie- og pårørendeperspektivet han har forsket på.

Med en professortittel i signaturen håper Vederhus at rusforskningen kan fortsette å vinne terreng og anseelse både på sykehuset, nasjonalt og internasjonalt.

Jeg synes det er fint hvis dette kan bidra til at ARA tiltrekker seg forskningsinteresserte klinikere som ønsker å videreutvikle tilbudet til mennesker med rusmiddelproblemer.
John-Kåre Vederhus.