Kristiansand kommune er et av Fagrådets medlemmer og blant deres tiltak finner vi Jegersberg gård. Gården fikk sin første beboer i 2013 og har så langt gitt tilbud til 84 mennesker. 

Erfaringskompetanse og mentorordning er både grunnmur og overbygning

Jegersberg gård har et langsiktig perspektiv på tre år eller lengre, men så er de heller ingen behandlingsinsitusjon, men et rehabiliteringssenter der folk flytter inn, betaler husleie og jobber fra dag 1. Alle får tillit og et reelt ansvar for viktige oppgaver, forteller Monica Øvensen Ordahl som er fag- og kompetansesenteransvarlig. Vi har tatt en prat med henne og enhetsleder Tina Bierud Hansen.

Alle får sin egen mentor som selv har bodd og gjennomført rehabilitering ved Jegersberg i minimum ett år. Alle beboere kan bli mentorer, men i tillegg har vi fire ansatte mentorer der én er inntaksansvarlig. Det fungerer mye bedre at mentorene er i front enn oss tre som er fagansatte. Vi har litt internhumor på huset på at "ingen lurer en luring". Poenget er opplevelsen av å bli møtt på likefot av noen som har gått veien sjøl. Det har uendelig stor verdi. Vår viktigste oppgave som fagansatte er å veilede alle mentorene. Både de som selv er i rehabilitering og de ansatte.  
Monica Øvensen Ordahl og Tina Bierud Hansen

Veiledningen av mentorene foregår i en fast struktur både gjennom workshops og ukentlig én til én veiledning. I tillegg er Monica og Tina lett tilgjengelig i hverdagen om folk trenger en rask prat eller avklaring. Begge er tydelige på at de som fagansatte kun jobber i kulissene og at det er mentorene som leder og kontrollerer arbeidet på gården.  

Fra byrde til ressurs 

Det er enorm utvikling i det å få økt ansvar, forteller Tina. - Og ansvar er også en skjerpende faktor. Å oppleve at gjennom å hjelpe andre hjelper en seg sjøl. Det er et stort identitetsskifte for mange å gå fra å tenke at en er en byrde til å være en ressurs. Det er et viktig og virkningsfullt skifte. 

Mye besøk av barn og familie

Jegersberg gård er også opptatt av å tilrettelegge for og ivareta barn og famlie. Ettersom Jegersberg er folks hjem så kommer barna dit og tilbringer både helger og ferier der. - Her er det trygt å være, mange andre barn å leke med og mange aktiviteter å engasjere seg i, forteller Monica. 

Jegersberg gård har også et tilbud om alternativ opplæring til barn og ungdom (9-15 år) i Kristiansand med svært gode resultater. - Det handler om at vi trenger alle som kommer. I stallen, på kjøkkenet eller i bygg og anlegg. Alle får eget profiltøy og blir en del av gjengen med ansvar og tillit. Folk vokser på å få ansvar og mestre nye oppgaver, sier Tina.

Mange velger Jegersberg fordi det er medikamentfritt

Jegersberg er ikke for alle. Inntaksintervjuene kan være krevende og de har fått kritikk fordi de ikke tar imot folk som er i LAR eller som har ADHD-medisiner eller andre faste A eller B-preparater. De har imidlertid hjulpet sju mennesker som valgte å trappe ned på LAR-medisiner i forkant av innflytting for så å gjennomføre rehabilitering på gården. Det fungerte veldig fint, forteller Monica. 

Jegersberg er godt kjent med diskusjonene knyttet til medisiner og vet at både spesialisthelsetjenesten og andre setter spørsmålstegn ved reglene. Likevel opplever de at mange beboere bekrefter dette som en trygg ramme og som en av årsakene til at de ønsket seg nettopp til Jegersberg. 

Det er fellskapet som lager reglene på gården og de 16 menneskene som bor der i dag er som en kjempestor familie, sier Tina. Jegersberg har plass til inntil 26 beboere og forventer fire nye innen kort tid. - Her kan du finne deg sjøl gjennom andre og kvalifisere deg tilbake til livet. Her jobber folk med å lære alt fra helt elementære ting som hygiene og annet renhold til å gjennomføre svenneprøver for lærlinger og universitetsutdannelser. Vårt mantra er hold ut, hold fast og se framover, avslutter de. 

Vi takker for en lærerik prat og ser fram til videre samarbeid.

Jegersberg gård rehabiliterings- og kompetansesenter har avtale med flere kommuner, men det er i hovedsak innbyggere i den nye storkommunen Kristiansand som er målgruppa. Jegersberg gård ble realisert etter flere år med forberedelser og planlegging. Kristiansand kommune tok initiativ allerede tilbake i år 2006. Tilbudet har blitt til i samarbeid med Sørlandet sykehus, Region Sørlandet (tidligere Knutepunkt Sørlandet), Universitetet i Agder, fengselsvesenet, brukerorganisasjoner, ideelle organisasjoner, NAV, næringslivet, Husbanken og fagbevegelsen.