VG publiserte 9. mars en kronikk fra overlege Karim Sayed, overlege ved Gatehospitalet og medisinsk ansvarlig for Frelsesarmeens Rusomsorg. Vi skal ikke gjengi artikkelen, men advarslene fra overlege Karim Sayed minner om det vi fryktet mest da koronaepidemien gjorde sitt inntog for ett år siden. 

En vanskelig situasjon blir enda vanskeligere når du er nederst på rangstigen.
Karim Sayed 

Folk som er i målgruppa for Gatehopitalet er ikke av dem som står fremst i køen og roper om vaksiner. Derfor føler Sayed seg, som lege, forpliktet til å si i fra - og mener dette er spesielt viktig nå når det er bekreftet flere smittetilfeller i rusmiljøet i Oslo. Problemet er imidlertid ikke begrenset til Oslo, senest i februar hadde Kristiansands rusmiljø 36 registrerte koronasyke. Tønsberg har også hatt et større utbrudd i rusmiljøet.

Det er dypt problematisk at rusavhengige ikke en gang er nevnt i Folkehelseinsituttets vaksinasjonsplan.
Karim Sayed

Et av hans vektige poeng er at et flertall i deres målgruppe har dårlig fysisk helse med tilstander som kols, hepatitt C, nyresykdom og under/feilernæring.

Fagrådet kjenner til at også flere rusinstitusjoner har vært i kontakt med sine vertskommuner og etterspurt vaksine, men har så langt blitt avvist.

Les hele kronikken til Karim Sayed ved å klikke her