Om ikke korona-viruset rammer deg direkte, så har epidemien likevel blitt så utbredt og alvorlig at det vil ramme mange indirekte. Det varsles om innskrenkinger og stengninger i mange typer hjelpetiltak. Også i lavterskelapparatet.

Derfor kan det være lurt å ta noen forbehold. Hva kan dette innebære for deg?
Folk som bruker heroin eller andre opiater bør være klar over at et virusutbrudd vil medføre at heroinet lettere kan ramme pustesenteret ditt, slik at man lettere får overdose.

Nå bør det hentes med mer brukerutstyr om gangen, enn man pleier
De som røyker heroin bør ikke dele på røykeutstyret. Dersom en heroinrøyker blir syk, bør andre inntaksmåter vurderes for å unngå injisering, dersom det blir for ubehagelig eller vanskelig å røyke.

Da kan heroinet snårtes, tas rektalt eller det kan svelges. Dersom heroin svelges, så er det viktig å vite at det da går gjennom leveren før det kommer til hjernen og derfor vil det kun virke som morfin og ikke som heroin, men du blir “friskmeldt”.

Helsevesenet står i fare for å bli overbelastet, helsetjenester kan innskrenkes eller stenges og dersom dealeren din blir syk så kan tilgangen på stoffet du er avhengig av bli dårligere. Her er det best å være føre var.

Unngå å dele snorterør, piper, bonger, e-sigg og jointer med hverandre
Slik deling er særlig smitterisikabelt. Unngå at andre tar på stoffet ditt og gjør helst dosene klare selv. Innta stoffene selv, istedenfor å la andre hjelpe deg med det.

Dersom du har råd til det, så er dette tiden for å kjøpe inn et lite lager
Dersom du henter LAR-medisiner så bør du høre med hentestedet om det er endring i åpningstider eller andre endringer som kan gjøre henteordningen annerledes. Sikre gjerne at du har telefonnummeret til hentestedet ditt tilgjengelig på telefonen din. Spør gjerne om du kan få med mer medisin om gangen nå.

Kjære deg som jobber i rusbehandlingsapparatet
Dette kan være tiden for revurdering av henteordninger for medisiner, for å bidra til generell forebygging av smitte. Særlig er dette viktig for de pasientene som har en helsetilstand som tilsier at de er spesielt sårbare. Dette kan være tiden for å faktisk lytte til LAR-pasientenes egne innspill om medisinvalg for på den måten å hindre deltakelse i gatemarkedet, med den ekstra helsefordelen som det nå innebærer.

Det er viktig å tilrettelegge boligtiltak, sosiale tiltak, avrusings- og behandlingsopphold på en lur måte, slik at de som trenger tjenestene ikke avvises unødvendig. Det er en utfordring å balansere mellom tetthet av brukere og smitterisikoen som det innebærer på den ene siden og faren for liv og helse ved manglende behandling på den andre siden. Endring av innretning bør uansett vurderes som viktigere enn å bare begynne å avvise.

Kjære deg som jobber i politiet
Dere må gjerne ta hensyn til at brukere nå kan se seg nødt til å kjøpe med seg litt mer med seg enn de pleier. Her bør det tas humane og fornuftige hensyn og ikke utnytte situasjonen til ytterligere kontroll- og straffepåføring. Fra brukerperspektiv er det å kjøpe inn mer om gangen nå, et fornuftig valg som er heldig langt utover rusmiljøene. Dersom rusmiljøer stresses nå, så kan dette forverre situasjonen ytterligere. Da gjemmer folk dosene sine i kroppshuler og gjør mange andre ting, som øker smitterisikoen.

Det er mange råd om forebygging av korona på sosiale medier, vær gjerne kritisk med kilden. De viktigste rådene er å vaske hendene hyppig og gjerne lenge. Unngå å ta deg til øyne, nese og munn etter å ha utsatt deg for risiko. Dekk til host og nys med albue eller forkle. Unngå forsamlinger med tetthet. Hold deg helst hjemme eller for deg selv dersom du føler deg uvel, kontakt en lege dersom du føler deg syk.