Rusfeltets hovedorganisasjon (RHO) er landets desidert største paraply- og medlemsorganisasjon på rusfeltet med nå 158 medlemsorganisasjoner.

RHO samler og formidler kunnskap om rus fordi rus påvirker menneskers liv.

Vi samler bredden og representerer et fellesskap og en direkte påvirkningsmulighet i utviklingen av rusfeltet. Et samlet fagfelt gjør oss sterkere i viktige saker. 

De seks nye medlemmene så langt i 2024 er:

Avdeling rus og avhengighetsbehandling, Oslo Universitetssykehus
Den norske tannlegeforening
SIKT Norge
Avd rus og avhengighetsbehandling, Sykehuset i Vestfold
Det hjelper - bruker og pårørendeorganisasjon
Gatejuristen Tromsø

I 2023 fikk vi tolv nye medlemsvirksomheter. 

Antall medlemmer kan telles på to måter

Vi knytter 158 virksomheter sammen som alle har selvstendige medlemskap. Det er de juridiske enhetene som er medlemmer og som betaler medlemskontingent. Eksempler på én virksomhet er Tyrilistiftelsen (med sine ni enheter), Kvinnekollektivet Arken (én enhet), Haukeland Universitetssykehus – avdeling for rusmedisin (tolv seksjoner) og Velferdsetaten (30 enheter). Disse teller fire av våre 158 medlemmer.

Teller vi antall institusjoner, organisasjoner og enheter som faller inn under hvert enkelt medlemskap er vi nå oppe i rundt 250 aktører. På ulikt vis kunne vi gjerne brukt dette antalletTilsammen snakker vi om ca 6500 årsverk. I tillegg kommer en rekke medlemmer og frivillige i den enkelte virksomhet.

Hvem kan bli medlem?

Tiltak, virksomheter og organisasjoner som har personer med avhengighet og/eller rusproblemer som sin målgruppe kan bli medlem. For eksempel spesialisthelsetjeneste, kommune, stiftelse, forsknings- og undervisningsinstitusjon, helseforetak, bedrift, bruker- og/eller pårørendeorganisasjon.

Alle blir hørt

RHO samler bredden i rusfeltet og representerer et fellesskap og en direkte påvirkningsmulighet i utviklingen av rusfeltet. Et samlet rusfelt gjør oss sterkere i viktige saker. Som medlem kan en komme med innspill og påvirke hva som er prioriterte oppgaver for oss og hva som skal være vår holdning i ulike saker. Alle blir hørt i Rusfeltets hovedorganisasjon.

Medlemsfordeler

- Rusfeltets Fagkonferanse
- Ruspolitisk arena
- Høringskonferanser
- Webinarer

Hvis din virksomhet ennå ikke er medlem, benytt muligheten i dag.
Ønsker dere et tilbud eller har andre spørsmål ta gjerne kontakt med oss.

Se oversikten over alle våre medlemmer ved å klikke her.