Rusfeltets hovedorganisasjon (RHO) er landets desidert største paraply- og medlemsorganisasjon på rusfeltet med våre 153 medlemsorganisasjoner. Vi samler og formidler kunnskap om rus fordi rus påvirker menneskers liv.

Vi samler bredden og representerer et fellesskap og en direkte påvirkningsmulighet i utviklingen av rusfeltet. Et samlet fagfelt gjør oss sterkere i viktige saker. 

I 2022 fikk vi fem nye medlemsvirksomheter. Årets tall er følgelig mer enn en dobling av fjoråret.  

De 12 nye medlemmene er:

NKROP
Rehabiliteringsseksjonen, Stavanger kommune (består av tre avdelinger; Stasjonen (lavterskel helsetilbud), Lagård dag- og nattlosji og MO-ung)
Medvandrerne
Erfaringssentrum
Stabæk Fotball, gatelaget
Normal Norge
URO Utviklingshemming - RusOpplysning
Høgskulen på Vestlandet
Sandefjord kommune, Rusteam
Frelsesarmeens rusomsorg, Bodø
Frelsesarmeens rusomsorg, FaBo
Frelsesarmeens rusomsorg, Haugesund

Antall medlemmer kan telles på to måter

Vi knytter 153 virksomheter sammen som alle har selvstendige medlemskap. Eksempler på én virksomhet er Tyrilistiftelsen (med sine ni enheter), Kvinnekollektivet Arken (én enhet), Haukeland Universitetssykehus – avdeling for rusmedisin (tolv seksjoner) og Velferdsetaten (30 enheter). Disse teller fire av våre 153 medlemmer.

Teller vi antall institusjoner, organisasjoner og enheter som faller inn under hvert enkelt medlemskap er vi nå oppe i over 250 aktører. Tilsammen snakker vi om ca 6500 årsverk. I tillegg kommer en rekke frivillige og medlemmer i den enkelte virksomhet.

Hvem kan bli medlem?

Tiltak, virksomheter og organisasjoner som har personer med avhengighet og/eller rusproblemer som sin målgruppe kan bli medlem. For eksempel spesialisthelsetjeneste, kommune, stiftelse, forsknings- og undervisningsinstitusjon, helseforetak, bedrift, bruker- og/eller pårørendeorganisasjon.

Alle blir hørt

RHO samler bredden i rusfeltet og representerer et fellesskap og en direkte påvirkningsmulighet i utviklingen av rusfeltet. Et samlet rusfelt gjør oss sterkere i viktige saker. Som medlem kan en komme med innspill og påvirke hva som er prioriterte oppgaver for oss og hva som skal være vår holdning i ulike saker. Alle blir hørt i Rusfeltets hovedorganisasjon.

Medlemsfordeler

- Rusfeltets Fagkonferanse
- Ruspolitisk arena
- Høringskonferanser
- Årlig internasjonal studietur
- Webinarer
- Fordypningskurs

Hvis din virksomhet ennå ikke er medlem, benytt muligheten i dag.

Det er gratis kontingent resten av året! Ønsker dere et tilbud eller har andre spørsmål ta gjerne kontakt med oss.

Se oversikten over alle våre medlemmer ved å klikke her.