Leder i Rusfeltets hovedorganisasjon er av dem som fysisk er til stede på Sølvberget bibliotek og kulturhus i Stavanger. Han er spent på hva ministeren vil vektlegge og på hvilken konkret måte barn i barnevernet og ROP-pasienter er inkludert i opptrappingsplanen.

Det som allerede er kjent er at Opptrappingsplanen har tre innsatsområder:

  1. Helsefremmende og forebyggende psykisk helsearbeid
  2. Gode tjenester der folk bor
  3. Tilbudet til personer med langvarige og sammensatte behov

I arbeidet med opptrappingsplanen har det vært ekstra viktig for regjeringa å lytte til hva barn og unge mener skal til for å skape bedre psykisk helse. 
Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol, regjeringen.no