Satsningen er en god start og en investering for en forebyggingsreform vi har enda større forventninger til. Men det er ikke nok å etablere utekontakt-tjenester. Samtidig må det sikres kvalitet og kontinuitet i tjenestene. For sårbare unge skal vite hvem og hva de møter når de møter utekontakten. Og de skal vite at utekontakten er så robust at den er der også neste år om de trenger den. Da trenger vi robuste, kompetente og ungdomsvennlige tjenester.

Leder for Uteseksjonen i Oslo, Børge Erdal, leder for Uteseksjonen i Trondheim, Camilla Wright, leder for Utekontakten i Bergen, Joachim Bjerkvik og leder for Uteseksjonen i Stavanger, Vibeke Lunde Steinstø.

Alle er medlemmer i Fagrådet – Rusfeltets hovedorganisasjon, og er opptatt av å særlig sikre at små og mellomstore kommuner får nødvendig støtte fra nasjonalt hold.

Sammen med andre ledere i utekontakter i Norge har de tidligere etterlyst satsning på kommunalt utekontaktarbeid fra nasjonale myndigheter, uten at de har opplevd å bli hørt. Med regjeringens forslag til statsbudsjett aner de at helseministeren vil styrke og sikre den drahjelpa sårbare unge og resten hjelpeapparatet kan få fra oppsøkende arbeid og utekontakter.

- Regjeringen foreslår å sette av 20 millioner til å etablere utekontakter i kommunene. Dette er ikke store summen, men for vårt felt er det en god start, sier lederne til oss i Fagrådets sekretariat. - Det er ikke de store byene som trenger denne støtten, den bør gå til små og mellomstore kommuner, fortsetter de raust. - Samtidig bør regjeringa sikre et nasjonalt fokus og støtteapparat for kommunene, slik at kvalitet, kontinuitet og lokal tilpasning sikres.

Der har lederne spilt inn gode forslag som regjeringen bør se på. Det handler om å legge til rette for et nasjonalt faglig knutepunkt for det oppsøkende feltet. Fram til 2015 hadde KORUS Oslo denne funksjonen og hjalp særlig små kommuner over hele Norge, også med støtte fra tjenestene i de større byene.

- Regjeringen bør også sikre en slik funksjon, mener de fire lederne og peker på viktige oppgaver som må sikres for utekontaktene;

  • Nasjonal fagutvikling for likeverdige og ungdomsvennlig tjenester
  • Implementering av oppsøkende metodikk i høyskoleutdanningene gjennom undervisning og utvikling av faglitteratur
  • Initiativ til mer praksisnær forskning
  • Nasjonale fagkonferanser for utekontaktene
  • Legge til rette for fagnettverk nasjonalt og regionalt for alle oppsøkende tjenester
  • Internasjonalt samarbeid og utveksling

Norge har hatt oppsøkende tjenester og/eller utekontakter - i de større byene i over 50 år. Nå håper vi regjeringen sikrer særlig de små tjenestene i distriktene i vårt fagfelt fremover. Om de gjør det skal vi selvfølgelig også bidra til nye faglige løft for sårbare unge i en forebyggingsreform. Med den brede satsningen regjeringen legger opp til overfor sårbare unge vil det være lurt å ha med utekontaktene sin erfaring og kompetanse og det oppsøkende feltet i utformingen av forebyggingsreformen. Vi er klare til å bidra.

Børge Erdal, Camilla Wright, Joachim Bjerkvik og Vibeke Lunde Steinstø.

Kontaktinfo:

Camilla Wright, leder for Uteseksjonen i Trondheim og styremedlem i Fagrådet – Rusfeltets hovedorganisasjon – tlf. 916 72 771

Børge Erdal, leder for Uteseksjonen i Oslo – tlf. 913 40 462

Joachim Bjerkvik, leder for utekontakten i Bergen – tlf. 414 29 688

Vibeke Lunde Steinstø, leder for Uteseksjonen i Stavanger – tlf. 482 82 086