Kunnskapsbasen er en gratis oversikt over nettsider, videomateriell og e-læringstilbud fra ulike aktører på rusfeltet. Vårt mål er å samle og formidle kunnskap fordi rus påvirker menneskers liv. Informasjon til mennesker i vanskelige livssituasjoner må favne en bredde av behov og vi utvikler stadig innholdet i kunnskapsbasen.

Det er særlig underkategorien tilbud til familie og venner som nå har fått nytt innhold, men hele kategorien "For rusmiddelbrukere, deres venner og familie" er oppdatert. 

Du kan se alle kategoriene i kunnskapsbasen ved å klikke her

Kunnskapsbasen består av nettsider, videomateriell og e-læringstilbud på rusfeltet, perfekt som oppslagsverk, som innføring for nyansatte eller kilde til fordypning i et område du er nysgjerrig på. Vårt mål er å samle og formidle  kunnskap fra ulike kunnskapsleverandører der innholdet i hver kategori står for avsenders regning.

Basen er under kontinuerlig utvikling og vi oppdaterer den stadig med ny kunnskap. Om du oppdager mangler setter vi pris på tilbakemeldinger - send oss gjerne en e-post.