I tråd med vårt mål om å samle og formidle kunnskap lanserte vi sommeren 2021 en kunnskapsbase med oversikt over nettsider, videomateriell og e-læringstilbud på rusfeltet.

Kunnskapsbasen i sin helhet finner du her

Siden kan være nyttig for ferievikarer og nyansatte der behovet for en rask kunnskapsoversikt er stor. Det kan også være nyttig som oppfriskning eller nyoppdagelser for de som har vært i rusfeltet en stund.

De siste ukene har vi jobbet med å oppdatere flere kategorier:

Du finner kunnskap om trening som medisin ved å klikke her

Du finner kunnskap om rusmidler ved å klikke her

Du finner kunnskap om rusbehandling i flerkulturell kontekst ved å klikke her