Hvert år deler Fagrådet ut en pris for godt rusfaglig arbeid. Kjenner du noen som fortjener denne utmerkelsen? 

Prisen deles ut til en eller flere personer som over tid har gjort godt rusfaglig arbeid. Med andre ord kan det være enkeltpersoner, men også team på to eller flere. Kriteriet er at personen/e over tid har gjort en bemerkelsesverdig rusfaglig innsats. 

På grunn av koronasituasjonen er årets fagkonferanse i november avlyst. Utdelingen av prisen vil derfor ikke skje før i desember og fristen for å melde inn kandidater er derfor utvidet til 1. november.

Listen over tidligere prisvinnere er lang og innholder gode navn; 

Frid A. Hansen, Kjell Dalan, Reidun og Øyvind Hansen, Martin Blindheim og Tone Øiern, Tobbi Kvaale, Inger Granby og Liv Jessen, Hans Olav Fekjær, Helge Waal, Ulf Jansen, Arne Klyve, Sverre Nesvåg, Lise Aasmundstad, Dagfinn Haarr, Edle Ravndal, Rita Nilsen, Øistein Kristensen, John Arild Schillinger, Inger Lise Bjerknes, Arild Knutsen, Egil Nordlie og Gabrielle Welle Strand, Susanne Jørgensen, Erling Pedersen og Lilleba Fauske, Geir Iversen, Marius Sjømæling.

Styret i Fagrådet tar avgjørelsen  
Tidligere år har prisen blitt delt ut på Rusfeltets Fagkonferanse som vi arrangerer hvert år. På grunn av koronasituasjonen er denne konferansen avlyst i sin opprinnelige form. Utdelingen vil skje i rammer som ivaretar smittevernreglene og samtidig gir prisvinneren den oppmerksomhet som vedkommende fortjener.

I tillegg til hyllest fra et samlet rusfelt, heder og ære, er prisen et flott kunstverk.

Du kan sende forslag til prisvinner med skriftlig begrunnelse til fagraadet@rusfeltet.no

Det er kun medlemmer i Fagrådet som har forslagsrett. Prisvinneren trenger selvfølgelig ikke være ansatt i en av medlemsorganisasjonene.

Ny frist for å sende inn forslag er 1. november!