Vi er stolte over å annonsere at vinner av Rusfeltets pris for godt rusfaglig arbeid 2019 er Marius Sjømæling, generalsekretær i organisasjonen Barn av rusmisbrukere.

Prisens begrunnelse

Marius Sjømæling var “mors lille kriger” – som holdt tett om rus og slåsskamper. De siste ti årene har han vært kriger for barn og unge som vokser opp i lignende situasjoner som han selv gjorde.  Han pleier å snakke om kjærlighetens soldater. Krigen handler ikke om å få makt, men om å få kjærlighet.

Marius Sjømæling har gjort et uvurderlig arbeid gjennom å etablere organisasjonen Barn av rusmisbrukere (BAR) som siden 2009 har vært en modig og nytenkende organisasjon for alle dem som har foreldre eller andre nære, som har eller har hatt et rusproblem.

BAR gir en stemme til, og er en stemme for, barn av rusmisbrukere i det offentlige rom.

Marius har stor kapasitet, iver
og optimisme. Han har et sterkt og smittende engasjement som har bidratt til å åpne mange lukkede dører og – som ikke minst har skapt større debatt og kunnskapstørst om barn som pårørende.

Marius Sjømæling har etablert en organisasjon som per i dag har nær fem årsverk, og som er i stadig utvikling. I 2018 ble antall frivillige i BaRsnakk nærmest fordoblet, antallet skolerte brukerrepresentanter ble stabilisert nasjonalt, BAR testet ut flere små stillinger spredt på Østlandet, og inntektene gjennom gaver og donasjoner var større enn noen gang. Han er opptatt av å løfte fram teamarbeidet i BAR og understreker i alle sammenhenger viktigheten av samholdet og teamfølelsen i organisasjonen.

Årets prisvinner har en viktig stemme i rusfeltet og er en ressursperson innenfor arbeidet med barn som pårørende. Han sitter i utallige brukerråd og utvalg. Styreleder Kirsten Frigstad og leder Jan Gunnar Skoftedalen delte ut prisen under festmiddagen på Rusfeltets fagkonferanse 9. oktober. I tillegg til hyllest fra et samlet rusfelt under middagen, heder og ære, er prisen et flott trykk “Butterfly” av kunstneren Orion Righard.

Lang tradisjon

Hvert år deler Fagrådet ut pris til en eller flere personer som over tid har gjort seg bemerket for godt rusfaglig arbeid. Prisen henger høyt. Styret i Fagrådet mottar hvert år mange forslag til verdige vinnere.

I godt selskap

Den første prisen ble delt ut i 1996, prisvinner den gang var Frid Hansen fra Borgestadklinikken
I 2018 fikk fagsjef ved Haugaland A-senter Geir Henrik Iversen prisen for sitt systematiske kvalitetsarbeid.

Tidligere prisvinnere er:
Frid A. Hansen, Kjell Dalan, Reidun og Øyvind Hansen, Martin Blindheim og Tone Øiern, Tobbi Kvaale, Inger Granby og Liv Jessen, Hans Olav Fekjær, Helge Waal, Ulf Jansen, Arne Klyve, Sverre Nesvåg, Lise Aasmundstad, Dagfinn Haarr, Edle Ravndal, Rita Nilsen, Øistein Kristensen, John Arild Schillinger, Inger Lise Bjerknes, Arild Knutsen, Egil Nordlie og Gabrielle Welle Strand, Susanne Jørgensen, Erling Pedersen og Lilleba Fauske.