Rådgiver i Fagrådet Torhild Kielland og nestleder i styret Trude Lønning, bidro på årets Polyfonkonferanse ved Høgskolen på Vestlandet, avdeling Kronstad i Bergen. Temaet for deres sesjon var implementering av musikkterapi i kommunale rus- og psykisk helsetjenester, med Sandnes kommune som eksempel.

Sandnes kommune har, siden 2016 hatt musikkterapeut i sin mestringsenhet. En enhet som tilbyr helsehjelp til innbyggere med rus og/eller psykiske problemer. I dag har enheten to faste stillinger til musikkterapeuter; Tarjei Øvrelid og Elin Kirkhus Thieu som delte inspirerende erfaringer i sesjonen.

Etablering og forankring

Torhild Kielland har, sammen med professor Gro Trondalen og førsteamanuensis Hans Petter Solli ved NMH, skrevet en etableringshåndbok for musikkterapi i rus og psykisk helsetjeneste, som ble publisert i juni 2020. Håndboka skal revideres og alt av innspill og tilbakemeldinger, spørsmål og erfaringer er gull verdt.

Bergen kommune planlegger flere stillinger til musikkterapeuter og hadde flere spørsmål til Trude Lønning og musikkterapeutene knyttet til etablering og forankring. Ikke minst hvordan en praktisk endrer en stilling fra eksempelvis miljøterapeut til musikkterapeut. Trude Lønning ga konkrete svar og pekte på flere av retningslinjene som anbefaler musikkterapi og også hvordan musikkterapi svarer ut en recoveryorientert praksis.   

Posterkonkurranse

POLYFON har etablert en posterkonkurranse under POLYFON-konferansen, for å stimulere interesse for kreativ formidling av musikkterapeutisk kunnskap og erfaring.

Den verdige vinneren av årets konkurranse var musikkterapeut Merethe Vadstein Welle ved Enhet for psykisk helse og rus i Tromsø kommune. Prosjektet handler om noe som er helt sentralt for POLYFON-samarbeidet, nemlig å gjøre musikkterapi tilgjengelig for de som ønsker og trenger det. Vi gratulerer!

Polyfon-konsert 

Dagen før konferansen var det Polyfonkonsert på Stereo, et utested midt i Bergen sentrum, der mange ulike band og artister fikk presentere seg. En av dem som har lang erfaring med musikkterapi er leder av FHN Vestland Morten Sommerbakk. Sommerbakk er i tillegg erfaringskonsulent for MO Eidsvåg og vokalist i sitt eget band Sommerbakk. 

På Polyfonkonserten bød han og bandet på en hel minikonsert med nye fengende låter. I bandet spiller også musikkterapeut Lasse Tuastad, med doktorgrad på rock i kriminalomsorgen. Sommerbakk er sterk og klar når han forteller om sin fortid og hvilke muligheter som åpnet seg for han gjennom musikkterapi. Det ble min vei ut av rusen - etter 28 år, sa han fra scenen før han tok oss med inn i en av sine nye låter "September". 

Tilgangen er ujevnt fordelt

Fagrådet har, ved flere anledninger, påpekt at tilgangen til musikkterapi er ujevnt og urettferdig fordelt. 

Musikkterapi er omtalt og anbefalt i både nasjonale retningslinjer, samvalgsverktøy og pakkeforløp. Stadig flere helsetjenester tilbyr musikkterapi i rus- og psykisk helsebehandling, men fortsatt er det tilfeldig om pasientene får tilbudet. 

POLYFON kunnskapsklynge for musikkterapi
- arbeider for tverrfaglig samarbeid om musikk som folkehelseressurs og for at musikkterapi skal være tilgjengelig for innbyggere som ønsker og trenger det. Samarbeidet fokuserer på tjenesteutvikling, forsking, utdanning og formidling innen: Barn og unges oppvekst, Psykisk helse, Rustjenester, Eldrehelse og Palliativ behandling og omsorg.

POLYFON ble etablert som et prosjekt i 2015. Fra og med 2021 er klynga etablert som en fast samarbeidsstruktur, som er åpent for deltagere fra hele landet. Per i dag har POLYFON 15 klyngedeltagere; to kunnskaps- og kompetansesentre, en høgskole, sju helseforetak, fire kommuner og en fylkeskommune.