Kronikken er bak en betalingsmur, men du kan lese hele kronikken under hvis du ikke er abonnent på Stavanger Aftenblad.

Ine Haver – vær stolt av kommunen din!

Av rådgiver Torhild Kielland og leder Jan Gunnar Skoftedalen, Fagrådet – Rusfeltets hovedorganisasjon

Ine Haver er i en kronikk 3. november bekymret for at politiet i Stavanger kun har anmeldt 8 unge mennesket for rusbruk så langt i 2022. Årsaken til det lave antallet er riksadvokatens presisering av gjeldene lovverk. Riksadvokatens presisering sier ikke annet enn at politiet må følge loven når de møter innbyggere hvor de mistenker bruk og besittelse av narkotika. Den praksis politiet har benyttet var ulovlig. Slik flere organisasjoner har beskrevet i et tilsvar 7. november.

Haver skriver ingenting om hva Stavanger kommune gjør. For målet er å hjelpe, ikke straffe. Det mener også Haver. Til tross for det vil hun at politiet skal få tilbake de ulovlige virkemidlene. For noen dager siden var vi så heldig å besøke MO-Ung i Stavanger. Et enestående tilbud i norsk sammenheng så langt vi i Fagrådet kjenner til. Besøket og tilbudet gjør oss varme om hjertet.

Lavterskeltilbud

MO-Ung er et lavterskel tilbud til unge mennesker mellom 15-25 år som bruker rusmidler. MO står for mottak og oppfølging. På nettsiden beskriver Stavanger kommune tilbudet slik:

MO-Ung er et tilbud for ungdom og unge voksne mellom 15-25 år med rusproblemer, med eller uten samtidig psykiske plager, og deres familier. MO-Ung er kommunens lavterskel- og behandlingstilbud som skal gi rask hjelp – uten krav til henvisning eller formell søknad på tjenesten. Du kan ta direkte kontakt og det er åpent for “drop in”. Vi er et interkommunalt tjenestetilbud for innbyggere i Stavanger, Sola og Randaberg kommune.

Under vårt besøk kunne leder Lisbeth Skibenes fortelle at så langt i 2022 har MO-Ung fått 132 nye henvendelser. Av dem var 55%, altså 72 innbyggere, under 18 år. Dette er en økning på 50% ut fra samme tidspunkt i fjor.

Så ja, Haver, unge mennesker i Stavanger har ikke sluttet å ruse seg. Men de ber om frivillig hjelp og har ikke behov for at politiet skal anmelde eller true med straff.  Politiet oppgis som en viktig samarbeidspartner for MO-Ung. Men tilbudene ved MO-Ung er frivillige og ikke straff. Selv om de også har gjennomført påtaleunnlatelser med vilkår.

Gjennom MO–Ung prioriterer Stavanger kommune unge innbyggere med rusutfordringer. De ansatte i MO–Ung tar de unge på alvor. Samarbeidspartnere må komme seg ut av kontorene og møte de unge i lokalene til MO–Ung. De unge skal slippe å springe mellom ulike aktører.

I MO–Ung er det god samhandling og samarbeid med andre etater og virksomheter både i kommunen, fylkeskommunen og i spesialisthelsetjenesten. Barnevernstjenesten og ruspoliklinikken har faste kontordager i lokalene til MO–Ung. Videregående skole kan gi undervisning i lokalene. For Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol må MO–Ung være gullstandarden i samhandling.

Sikre flere ressurser

Så finnes det aktiviteter på huset. For de som er mellom 18-25 år finnes det også et døgntilbud. Så selv om de kaller seg et lavterskel tilbud så er dette et tilbud med høyt faglig tilbud hvor ungdom tas på alvor

Så Haver, vært stolt av det kommunen får til gjennom MO-Ung. De unge ber om hjelp. De ber ikke om straff. Vår oppfordring er at du bruker budsjettprosessen til å sikre flere ressurser til MO–Ung og det vil mest sannsynlig bidra til at enda flere får hjelp og færre blir anmeldt.