Likestillings- og diskrimineringsombudet og Krisesentersekretariatet har i disse dager en kampanje om vold i nære relasjoner.

Mange utsettes for vold hjemme, men svært få tør å si ifra. Derfor er det viktig at vi som er rundt bruker stemmen vår. Spør om hva som skjer og si ifra om det du ser. For du er kanskje noens eneste sjanse.
Sitat fra Taushet tar liv 

Hvorfor er det så vanskelig å spørre om vold i nære relasjoner?

Mellom 75 000 og 150 000 personer utsettes årlig for vold i nære relasjoner i Norge. Mange forteller det aldri til noen.

Flere blir sittende igjen med alvorlige psykiske og fysiske skader. Vold i nære relasjoner er et betydelig folkehelseproblem. Likevel er det både vanskelig å be om hjelp, og å spørre andre om de trenger hjelp.

Bryt tausheten

Mange voldsutsatte føler skam og selvbebreidelse. Det resulterer ofte i handlingslammelse og en høy terskel for å be om hjelp. Derfor er det viktig at vi, som naboer, kollegaer og venner tør å se og tør å spørre. Det at du tør å spørre, kan føre til at den voldsutsatte også tør svare.

Arbeidsplassen kan være et fristed for den som utsettes for vold, og der kan det derfor være mulig å fortelle uten at voldsutøver lytter. 

Les mer på taushettarliv.no

Er du usikker på om en venn, kollega eller andre er utsatt for vold eller hvordan du eventuelt kan hjelpe? Ring VO-linjen (vold- og overgrepslinjen) på 116 006