Oppgaven til Barnevoldsutvalget har vært å undersøke særlig alvorlige saker av vold, seksuelle overgrep og omsorgssvikt mot barn, hvor spørsmålet har vært om forholdene kunne blitt forebygget eller avdekket av tjenesteapparatet på et tidligere tidspunkt. Mandatet var å finne ut hva som gikk galt, finne systemsvikt, for så å kunne anbefale tiltak som beskytter barn mot slike krenkelser i fremtiden.

- Det viktigste vi kan gjøre for å forebygge rusavhengighet og psykiske lidelser er å stanse overgrep og vold mot barn, sa Dr. Hans Halmayer da Fagrådet besøkte Suchthilfe Wien tidligere denne måneden. Hans erfaring er at de pasientene som lever med tyngst problematikk innen rus- og psykisk helse bærer traumefylte historier.

I tråd med Halmayers erfaringer innebærer mange av svikene som ble avdekket av Barnevoldsutvalget, brudd på lover, forskrifter, retningslinjer og krav til forsvarlige tjenester. Dette understreker nestleder i Barnevoldsutvalget Dag Nordanger og leder Ann Kristin Olsen i en artikkel i Aftenposten. - Som oftest var alarmsignalene mange nok til at man burde forstått og grepet inn. I de fleste sakene mottok barna eller familien oppfølging fra flere offentlige tjenester, men uten at det som foregikk ble fanget opp.

- En fremtredende svikt var at man unnlot å snakke med barna selv for å undersøke mulig mishandling. Barn i talefør alder er den nærmeste kilden til informasjon om deres egne liv, og viktigheten av slike samtaler understrekes i en rekke retningslinjer.

Det er første gang et offentlig utvalg konkret har gått gjennom et utvalg av de alvorligste sakene om vold, overgrep og omsorgssvikt mot barn. Når utvalget, etter saksgjennomgangen, har sett så omfattende systemsvikt at de kaller det svik mot barna, bør det føre til effektiv handling og omfattende tiltak for å trygge barna bedre.

Utvalget kommer med 57 tiltak på ulike nivå. NOUen skal nå sendes ut på høring.

Rapportens funn og Haltmeyers erfaringer gir grunn til både ettertanke og handling. Vi må i mye større grad tørre å stille de viktige spørsmålene slik at vi avdekker flere saker tidligere.

Les NOUen her