Vi arbeider i systemer der menneskerettighetsbrudd og krenkelser forekommer og bør derfor styrke vår faglige forutsetning til å være talerør for personer og grupper som ikke får sin stemme hørt i samfunnet.

På rusfeltets fagkonferanse 5.- 6. september kommer Petter Wille (bildet). Petter Wille ble i 2016 oppnevnt som første direktør for Norges nasjonale institusjon for menneskerettigheter (NIM) av Stortinget. Hans tema er nettopp menneskerettigheter i rusbehandling.

Petter Wille
Wille har bred erfaring med menneskerettigheter og internasjonal rett. Fra ledende stillinger i Utenriksdepartementet, som ambassadør og Norges faste representant til Europarådet. Han har vært ambassaderåd ved Norges faste delegasjon i Genève med ansvar for generelle FN-spørsmål, menneskerettigheter og FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR). I tillegg har han vært tilreisende spesialutsending for menneskerettigheter. Wille har skrevet boken «FN og menneskerettighetene» og vært medforfatter av flere bøker med menneskerettigheter som tema.

Til tross for at Norge er rangert som en av verdens sterkeste rettsstater, er enkelte menneskerettigheter under press også hos oss. Som rettsstat har vi kanskje særlige forutsetninger og også et moralsk ansvar for å ta til orde mot de destruktive og nedbrytende forholdene som rammer grupper og enkeltpersoner.

I hvilken grad klarer vi å verne rusavhengige mot diskriminering - og gi dem rett til arbeid, helse og velferd? Hvorfor klarer vi ikke å slutte med overdreven bruk av isolasjon i fengsler? Ulike FN organer har gjentatte ganger kritisert Norge ikke bare for uheldig, men ulovlig isolasjonspraksis. Hva er det som gjør at vi, i større grad enn mange andre land, ser oss nødt til å bruke så mye tvang i psykiatrien?