Arrangementet er et samarbeid mellom Tyrilistiftelsen og Fagrådet.

Tid og sted: Torsdag 16. august kl 15.00 - 16.30 i Tyrilis lokaler i Vesterveien 3.
Deltakere er Helseminister Bent Høie, rus og psykisk helsesjef  Trude Lønning i Sandnes kommune, brukerrepresentant Ida Olsen fra proLAR Nett og leder i Tyrilistiftelsen Anders Dalsaune Jansen.

Rusfeltet har vært og er belastet med moralisme, sanksjoner og byråkratiske prosesser der pasientene ofte må kvalifisere seg til behandling, medisiner og oppfølging. Ingen andre kroniske sykdommer blir behandlet på denne måten. I Portugal har de lykkes med å snu dette bildet og skape en samstemthet i holdning og tankesett – alle skal få den helsehjelpen de ønsker for sine rusproblemer.

Portugal, som ofte trekkes frem som et eksempel, har en ruspolitikk basert på verdiene humanisme og pragmatisme. Nettopp hjemkommet fra en studietur var det mange av de 25 deltakere som forteller om en "aha opplevelse".

jeg trodde jeg var fordomsfri, men etter dette besøket ser jeg at jeg ennå har en vei å gå.         

Sitat fra deltaker på studieturen

Prinsippet om humanisme innebærer at ruspolitikken skal ha større grad av verdighet og være et bedre svar på folks problemer. Pragmatisme innebærer å legge fordommer og moralske holdninger bak seg og ta inn over seg det faktum at dagens ruspolitikk, rusbehandling og oppfølging fungerer for dårlig.

Norge er i en helt annen situasjon enn Portugal når det gjelder økonomi og tiltak. Men vi ser stadig eksempler på holdninger og moralisme i rusfeltet opprettholder stigma - og preger rutiner og kvalitetskrav.

Arrangementet er gratis - og det er bare å møte opp i Vesterveien 3 klokka 15.00 den 16. august.