Sterkere Sammen er den årlige nasjonale samlingen for erfaringskonsulenter, arbeidsgivere og forskere som er dedikert til å styrke samarbeidet, nettverk og erfaringsdeling knyttet til erfaringskompetanse. Likepersoner, medforskere, brukerrepresentanter og alle som er interessert i å være med å utvikle feltet videre er invitert.

Rusfeltets  hovedorganisasjon er samarbeidspartner/medarrangør sammen med sju andre aktører: Sagatun Recovery, RIO, SPoR, Medvandrerne, NAPHA, Jæren Recoverycollege og Bergen Recoveryskole. 

Årets tema: Medvirkning i praksis?

Reell medvirkning kan styrke pasientforløpet, gi økt sikkerhet, gi bedre behandling og i tjenesteutvikling skape bedre tjenester for innbyggerne. Likevel er det utfordringer med å sikre medvirkning i praksis.

Konferansen vil inkludere perspektiver knyttet til recovery, pasientrettigheter og erfaringer utenfor egne landegrennser.

Konferansen har også ambisjon om å skape bro mellom erfaringskonsulenter og brukerrepresentanter. 

Datoer og sted

Konferansedatoer: 21. – 23. Oktober 2024  
Arbeidsgiversamling/Forskerworkshop 21. Okt.
Hovedkonferanse 22.-23. Okt.

Konferansested: Quality Hotel 33, Oslo

Program

Programmet slippes fortløpende mot sommeren. 
Se programmet ved å klikke her

Påmeldingen åpner 23. April

Høydepunkter for Sterkere Sammen 2024:

Inspirerende foredrag: Konferansen vil inkludere talere fra ulike sektorer og med ulik bakgrunn.

Workshops: Arbeidsgruppa bak konferansen har planlagt engasjerende workshops, diskusjonsgrupper og interaktive økter. 

Nettverksmuligheter: Sterkere Sammen 2024 gir deg en unik mulighet til å utvide ditt nettverk.

Egen medlemskveld: For de som ankommer tidlig, arrangerer vi en eksklusiv medlemskveld den 21. oktober.

For forskere/medforskere: Konferansen inkluderer et eget dagsprogram den 21. oktober som er dedikert til forskere. 

For arbeidsgivere: 21. oktober fra klokka 10-15 inviteres arbeidsgivere til arbeidsgiversamling. 

Spørsmål? Ta kontakt med marius@erfaringssentrum.no 

Sterkere Sammen konferansen 2024 er en god og viktig arena for å møtes. Dele erfaringer og arbeide sammen for å utvikle EK-feltet. Kanskje klarer vi sammen å fjerne spørsmåltegnet fra medvirkning i praksis?