Studietilbudet formidles fra KBT Fagskole i Trondheim og Sagatun vil tilby oppfølging og veiledning av studenter med bosted i Innlandet. Nå er det mulig å søke opptak.

- Vi håper mange vil benytte seg av denne muligheten og at det vil bety at Innlandet etter hvert får mange flere erfaringskonsulenter i tjenestene innen psykisk helse og rus.
Kårhild Husom Løken, daglig leder Sagatun Recovery

KBT og Sagatun er begge medlemsorganisasjoner i Rusfeltets hovedorganisasjon.

Temaer i fagskolen

Målet med utdanningen er at studentene skal videreutvikle ferdigheter og
refleksjon rundt praksis på feltet psykisk helse og rus. Studentene skal dykke inn i  erfaringskonsulentrollen og tilhørende recoveryperspektiv, og vil bli utfordret på refleksjon og etiske dilemmaer. Dette knyttes opp til praktisk yrkesrettet opplæring.

Studentene får;

 • innføring i perspektiver på utfordringer knyttet til psykisk helse og bruk av rusmidler, behandlingsformer og metoder.
 • innføring i organisering av norske helse- og velferdstjenester, arbeidslivspsykologi og lovverk.

Du kan søke opptak via kbtfagskole.no. Ordinær søknadsfrist er 15. april. Du kan også søke etter 15. april, fram til 1. august, men havner da på en venteliste.

Klikk her for å lese informasjonsfolder (PDF, 369KB)

Praktisk om utdanningen

 • Gir 60 studiepoeng
 • Nettbasert med tre samlinger per semester
 • Du kan studere heltid ett år eller deltid to år. 
 • Undervisningslokaler i Trondheim, Kristiansand og Innlandet
 • 4 timer undervisning/seminar i uken via Zoom
 • Veiledning i alle emner 
 • Praksisemner: 12 uker a 22,5 timer per emne
 • Kostnader: Semesteravgift på 600 kroner, pensumlitteratur, eventuell reise og opphold knyttet til samlinger
 • Søk opptak på bakgrunn av formell kompetanse/utdanning eller realkompetanse som arbeid, kurs og lignende. 

Må du gå på skole for å bli erfaringskonsulent?

Erfaringskonsulentenes interesseorganisasjon Erfaringssentrum, får mange spørsmål om utdanninger for erfaringskonsulenter og om en må gå på skole for å bli erfaringskonsulent. Det korte svaret er nei, sier organisasjonsrådgiver Daniel Mørk.

Det er ingen krav om utdanning for å få jobb som erfaringskonsulent, men det er en fordel med forkunnskaper og også viktig med gode mellommenneskelige ferdigheter, og et reflektert forhold til egen historie. Et annet moment er at konkurransen om erfaringskonsulentstillinger har blitt sterkere – og for fremtiden kan du stå sterkere med en utdanning. 

Klikk her og les mer om utdanningstilbudet for erfaringskonsulenter i Norge.