Hjertet og rus

– Balansekunsten mellom kunnskap, organisering, empati og penger

Vår store fagkonferanse nærmer seg med stormskritt og vi gleder oss til å endelig få presentere alt vi har planlagt for de siste månedene.
Klikk her for å se hele programmet og for å melde deg på konferansen

Rus og menneskerettigheter

Du kan blant annet se fram til å få høre Eivind Digranes fra Norges institusjon for menneskerettigheter (NIM). Høsten 2022 publiserte NIM rapporten "Rus og menneskerettigheter" som har fått vel fortjent oppmerksomhet. Poenget er at NIM ikke nøyer seg med denne rapporten. De har sett store utfordringer på rusfeltet og ønsker å arbeidere videre med flere problemstillinger for å følge opp funnene fra rapporten. 

Det at en helt nøytral institusjon med menneskerettigheter som sitt kompetanseområde, peker på en rekke problemområder innen behandlingen av mennesker med rusproblemer, er viktig. Funnene bør avstedkomme en mengde diskusjoner knyttet til egen praksis i hele bredden av tjenester og servicefunskjoner. 

Se promovideo med Eivind Digranes ved å klikke her
 
Kursgodkjenning

Fagkonferansen Hjertet og rus er godkjent som 13 timer vedlikeholdskurs for psykologspesialister.

Kurset er godkjent av NSF som meritterende med totalt 13 timer. Dette kan brukes i henhold til kurstimekravet i NSFs godkjenningsordningen klinisk spesialist i sykepleie/ spesialsykepleie. 

Meld deg på her