Hvilket medikamet innen SROM (slow-release oral morphine) som kommer og pris, får vi ikke vite før om en ukes tid, skriver Beslutningsforum. Begge deler vil trolig være avgjørende for i hvilken grad det vil tas i bruk.

At pasienter i legemiddelassistert rehabilitering (LAR) nå kan få tabletter én gang i døgnet kan betyr mye for hverdagen til den enkelte.

- Nå kan pasienter i legemiddelassistert rehabilitering (LAR) ta tabletter én gang i døgnet. Det betyr mye for hverdagen deres, for de må ofte møte opp for å få tabletten. Det innebærer også at flere kan ta dette i bruk. Det er gledelig, sier Terje Rootwelt, administrerende direktør i Helse Sør-Øst RHF og leder av Beslutningsforum

Langtidsvirkende morfintabletter med 24-timers virketid kan være et alternativ  når buprenorfin og metadon ikke gir tilstrekkelig behandlingseffekt, eller gir pasienten vesentlige bivirkninger. 

Behandlingen kan starte fra 1. november i år, da ny pris kan gjelde fra denne datoen.

Vi følger opp saken og kommer men ny informasjon så snart den foreligger.