Alarmen har gått over hele landet denne helgen om de falske pillene - og mange frykter flere dødsfall. TV2 gikk ut med en ekstra advarsel da det ble kjent at de tre døde var utenfor det kjente rusmiljøet i Troms. 

Kyniske bakmenn

De døde er fra et miljø som normalt ville kjøpt seg et par gram hasj og noen pils til fest i helga, skriver TV2. Underforstått at dette miljøet kanskje i mindre grad enn "rutinerte" rusbrukere er sårbare for falske legemidler - og kanskje ikke på samme måte vant til å forholde seg til kyniske bakmenn og svindel.

Det er viktig for oss å understreke at alle miljø er sårbare i møte med falske medisiner - også de etablerte rusmiljøene og miljøene i randsonen til disse. Det som er verdt å merke seg er imidlertid at markedet for medisiner ser ut til å øke og at stadig flere bestiller medisiner og rusmidler over nett. 

I produksjonen av falske piller er det ingen kvalitetskontroll og åpenbart ingen fagfolk som står ansvarlig.

I flere reportasjer har TV2 den siste tiden fortalt om den kriminelle industrien bak falske legemidler og hvor enkelt det er for hvem som helst å få produsert falske medisiner.

Politiet i Troms har fått mye kritikk fordi advarselen fra dem om falske piller, kom flere dager etter dødsfallene i byen, og over en måned etter stor-beslagene i Harstad. De forsvarer seg med at de må utvise forsiktighet så lenge analysen av tablettene ikke er ferdig. 

Råd til brukere

Helsedirektoratet oppfordrer alle som er i kontakt med brukere av narkotiske stoffer om å formidle at de må være ekstra forsiktig og ta disse forhåndsreglene:

  1. Piller som ser like ut kan inneholde ulike substanser/stoffer og styrke
  2. Om du bestemmer deg for å ta pillene på tross av risiko så ta først 1/3 og vent minst to timer for å bedømme effekten og unngå overdose
  3. Pass på hverandre og fortell de rundt deg om du begynner å kjenne deg dårlig
  4. ALDRI ta tabletter/piller eller opioider generelt alene, ha alltid noen i nærheten
  5. Selv om tabletten kommer på brett eller er stemplet så kan det være stor sannsynlighet for at den er forfalsket slik som situasjonen er nå
  6. Ha alltid Nalokson tilgjengelig!

 
Hvis du mistenker at farlige stoffer er i omløp i skal dette varsles til rusalarm@helsedir.no