Erfaringene rundt om i landet har ikke bare vært av den lyse og skapende varianten. Det har vært mye usikkerhet, dårlige lønnsvilkår, lojalitetsdiskusjoner og en rekke dilemmaer. Behovet for et oppslagsverk som kan bidra til avklaringer og ikke minst gi gode tips og råd til funskjoner og type involvering, har vært stor.

Onsdag 11. oktober ble boken "Erfaringskonsulenten" lansert i våre lokaler i Nedre Slottsgate 7 i Oslo sentrum. 

Det er usikkert hvor mange erfaringskonsulenter og medarbeidere med brukererfaring som jobber på rusfeltet. En av årsakene er ulike navn på stillingsbetegnelser (som erfaringskonsulent, brukerrepresentant, medforsker og likemann). En annen årsak er uklare skillelinjer mellom rus- og psykiske helsetjenester. 

Boken "Erfaringskonsulenten" er ført i pennen av generalsekretær for den nasjonale interesseorganisasjonen for erfaringskonsulenter, Erfaringssentrum, Torbjørn Mohn-Haugen og psykologspesialist og doktorgradsstipendiat ved Høgskulen på Vestlandet Kristina Bakke Åkerblom.

De to har invitert nitten andre medforfattere til å bidra til bokens tretten kapitler. Med andre ord har det blitt en bok som favner bredt, men som også evner å være konkret på en rekke temaer. Bokens undertittel "Funksjoner, roller og involvering", henspiller på utviklingen de siste årene; gjennom økt politisk anerkjennelse av erfaringskonsulenten som aktør i framtidens helsetjeneste og hvordan erfaringskonsulenter involveres mer, bredere, får flere oppgaver, og gjerne har flere roller samtidig, på tvers av tjenester og nivåer, beskriver forfatterne. 

Bokprosjektet er finansiert av midler fra Stiftelsen DAM via en søknad fra Rådet for Psykisk helse. Generalsekretær Tove Gundersen har skrevet forord i boken. 

Med denne boken vil vi nå et bredere publikum og skape referanseounkt for hva som forventes av en erfaringskonsulent i vår tid. Vi vil fortsette å utvikle feltet ved å bygge stein på stein, og jeg håper vi kan ha som et felles mål at erfaringskonsulenter i videre arbeid anerkjennes som en uvurderlig ressurs og at det blir utenkelig å utvikle tjenester uten å involvere dem det gjelder, i alle ledd. Boken er et eksempel på hva man kan få til når folk med egenerfaring samarbeider med tjenesteutøvere, tjenesteutviklerer og forskere.
Fra forordet av Tove Gundersen, generalsekretær i Rådet for Psykisk helse

Boken kan du enkelt få tak i via Norli Bokhandel.